REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Internetu - 69.7%
Laikrakstus un žurnālus - 2.5%
Arhitektūras un būvniecības nozaru izglītojošos materiālus - 5%
Radio un televīziju - 5%
Rokasgrāmatas un mācību materiālus - 10.9%
Skrejlapas un brošūras - 6.7%

Balsis kopā: 119
Balsošana ir beigusies on: 03 Dec 2018 - 00:00

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

22-10-2009 - Rīgas enerģētikas dienu ietvaros Rīgas domē notika seminārs par daudzdzīvokļu māju siltināšanu


2009.gada 21.oktobrī Rīgas pilsētas Domes telpās notika informatīvs seminārs par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju. Pasākuma laikā klātesošie tika informēti par iespējām piesaistīt Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai.

Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs „Rīga līdz šim nav spējusi paņemt savu daļu no Latvijai šobrīd pieejamā finansējuma, kaut gan Rīgā būtu jāsiltina vismaz 6000 māju. Pašvaldībai daudz vairāk būtu jāiesaistās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas procesa organizēšanā un arī kontrolē.” Viņš izteica cerību, ka rīdziniekus saņemtā informācija un citu projektu īstenotāju pozitīvā pieredze iedrošinās izmantot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, savas dzīvas kvalitātes uzlabošanai.

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras direktors Valdis Blome uzsvēra, ka Rīgas pilsētas iespējas mājokļu renovācijas jomā nav vēl izmantotas. „Pašlaik no Rīgas pilsētas sešu kārtu ietvaros esam saņēmuši 11 projektu iesniegumus un divu māju renovācijas darbi jau tuvojas noslēgumam. Rīgas pašvaldībai ir ievērojami resursi, piemēram, Rīgas enerģētikas aģentūra, SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments un pašvaldības namu apsaimniekošanas uzņēmumi. Esmu pārliecināts, ka, koordinējot šo resursu sadarbību, renovēto māju skaits Rīgas pilsētā strauji palielināsies un galvenie ieguvēji būs dzīvokļu īpašnieki.”

Semināra mērķis bija aktivizēt privāto un pašvaldību apsaimniekošanas uzņēmumu iesaistīšanos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas procesā, informējot par pieejamo Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai. Pasākumu organizē Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru.

Seminārā piedalījās arī Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktors Gatis Ābele un Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Maija Rubīna. Seminārā Aģentūras un Ekonomikas sniegto informāciju noklausījās vairāk kā 100 dzīvokļu īpašnieku, namu apsaimniekotāju, uzņēmēju un citu ieinteresēto personu.

Pasākuma laikā klātesošie tika informēti par ES aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, ēku siltināšanas ieguvumiem un to, kas jāņem vērā projekta īstenošanas laikā - no būvniecības darbu veikšanas aspekta. Seminārā ar savu pozitīvo pieredzi mājokļu renovācijā iepazīstināja DzĪKS „Bāka-2” valdes priekšsēdētājs Sergejs Sidorko un DzĪKS „Kurzemes nami 14” valdes priekšsēdētāja Valentīna Jermaka.

Par aktivitāti

Eiropas Savienības aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” aktivitātes mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Sākotnējais aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 16 634 764,16 lati. Kopumā piecās atlases kārtās iesniegti 78 projektu pieteikums. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra ir apstiprinājusi 37 projektu pieteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, kuri tika iesniegti pirmajās trijās atlases kārtās. Aģentūra ir noslēgusi desmit līgumus ar sešām pilnvarotajām personām.

Aktivitātes ietvaros pirmajās sešās kārtās Aģentūra no Rīgas ir saņēmusi 11 projektu iesniegumus. Pirmajās četrās kārtās iesniegtie 8 projektu iesniegumi ir apstiprināti, kā arī ir noslēgti trīs līgumi par ERAF līdzfinansējuma piesaisti. Divās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās (Dzelzavas iela 97 un Dzelzavas iela 84) ir uzsākti renovācijas darbi.

Sīkāku informāciju par aktivitāti var atrast http://esfondi.bema.gov.lv. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter - twitter.com/siltinam.

2009.gada 15.oktobra seminārs
„ERAF aktivitāte „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi””

Darba kārtība (173 Kb)

„Mājas energoefektivitātes paaugstināšana” (1.31 Mb)
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras ES Struktūrfondu ieviešanas departamenta projektu ieviešanas nodaļas Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītājs Andrejs Nikolajevs

„Par ES aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (3.33 Mb)
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras ES fondu ieviešanas nodaļas Projektu ieviešanas nodaļas vecākā konsultante Signe Kajaka

„Kas jāņem vērā siltināšanas projekta īstenošanas laikā?” (648 Kb)
Andris Šteinerts, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta vecākais referents

„Daudzdzīvokļu māju siltināšana Rīgā” (920 Kb)
Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore