Saīsinājumi: 

RNP – SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 

ISM – individuālais siltuma mezgls 

n.f. – nedzīvojamais fonds 

Bez k.ūd. – bez centralizētās karstā ūdens apgādes 

 

Materiālu sagatavoja REA – Nataļja Makuševa  2016.gada 11.novembrī