N.p.k. 

Adrese 

Mājas lietderīgi 

izmantotā platība 

(dzīvokļi + 

nedzīvojamā 

izmantotā platība 

– n.f.) 

[m²] 

Faktiski 

patērētā 

siltumenerģija 

2015.gadā 

Faktiskais 

siltumenerģijas 

īpatnējais 

patēriņš 

2015.gadā 

Piezīmes 

 

 

RNP dati 

[MWh/gadā] 

[kWh/m² gadā] 

 

37.

 

 Tekstilnieku iela 1 

2949,67 

523,49 

177 

 

38.

 

 Tekstilnieku iela 5 

1218,10 

159,5 

131 

Bez k.ūd. 

39.

 

 Tērbatas iela 37 (+n.f.) 

1758,33 

244,35 

139 

 

40.

 

 Tērbatas iela 82a 

1624,49 

251,89 

155 

 

41.

 

 Tērbatas iela 93/95 (+n.f.) 

2989,90 

365,87 

122 

Bez k.ūd. 

42.

 

 Tērbatas iela 99 

341,20 

61,29 

180 

 

43.

 

 Tilta iela 5 k.1 

2124,90 

381,07 

179 

 

44.

 

 Tilta iela 11 k.1 (+n.f.) 

2813,77 

497,11 

177 

 

45.

 

 Tilta iela 11 k.2 

2828,05 

496,88 

176 

 

46.

 

 Tilta iela 11 k.3 (+n.f.) 

2172,71 

426,79 

196 

 

47.

 

 Tilta iela 11 k.4 

2813,65 

457,55 

163 

 

48.

 

 Tilta iela 11 k.5 

2187,51 

401,78 

184 

 

49.

 

 Tilta iela 24 

926,50 

214,28 

231 

 

50.

 

 Tilta iela 24 k.1 

1407,40 

223,68 

159 

 

51.

 

 Timoteja iela 1 (+n.f.) 

1194,49 

168,08 

141 

 

52.

 

 Timoteja iela 1a 

1464,23 

199,33 

136 

 

53.

 

 Tirzas iela 3 k.1 

1967,04 

387,22 

197 

 

54.

 

 Tirzas iela 3 k.16 

240,27 

59,75 

249 

Bez k.ūd. 

55.

 

 Tirzas iela 3 k.2 

1650,48 

314,17 

190 

 

56.

 

 Tirzas iela 3 k.3 

2512,57 

403,95 

161 

 

57.

 

 Tirzas iela 3 k.4 

2705,28 

573,39 

212 

 

58.

 

 Tirzas iela 3 k.5 

2764,86 

564,52 

204 

 

59.

 

 Tirzas iela 3 k.6 (+n.f.) 

2734,49 

578,67 

212 

 

60.

 

 Tīnūžu iela 5 

2253,60 

424,93 

189 

 

61.

 

 Tīnūžu iela 7 (+n.f.) 

2263,92 

414,33 

183 

 

62.

 

 Tomsona iela 13 

916,20 

136,5 

149 

 

63.

 

 Tomsona iela 19 

1015,56 

113,39 

112 

 

64.

 

 Tomsona iela 21 

1145,73 

148,01 

129 

 

65.

 

 Tomsona iela 23 

3607,23 

657,77 

182 

 

66.

 

 Tomsona iela 25 un 25 k.1 

4900,12 

794,64 

162 

 

67.

 

 Tomsona iela 27 

1042,11 

119,53 

115 

Bez k.ūd. 

68.

 

 Tomsona iela 32 

2537,99 

482,92 

190 

 

69.

 

 Tomsona iela 34 

1535,02 

244,38 

159 

 

70.

 

 Tomsona iela 40 

2137,50 

362,29 

169 

 

71.

 

 Tomsona iela 42 

2160,26 

358,31 

166 

 

72.

 

 Tvaika iela 14 

1903,50 

368,86 

194 

 

73.

 

 Tvaika iela 16 (ISM - 2) 

5293,82 

927,86 

175 

 

74.

 

 Tvaika iela 56 

1041,56 

148,59 

143 

Bez k.ūd.