SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA DATI DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀM RĪGĀ – „T” (2015.gads) 

N.p.k. 

Adrese 

Mājas lietderīgi 

izmantotā platība 

(dzīvokļi + 

nedzīvojamā 

izmantotā platība 

– n.f.) 

[m²] 

Faktiski 

patērētā 

siltumenerģija 

2015.gadā 

Faktiskais 

siltumenerģijas 

īpatnējais 

patēriņš 

2015.gadā 

Piezīmes 

 

 

RNP dati 

[MWh/gadā] 

[kWh/m² gadā] 

 

1.

 

 Tadaiķu iela 1 (ISM - 7) 

5277,87 

902,95 

171 

 

2.

 

 Tadaiķu iela 7 

520,19 

92,35 

178 

Bez k.ūd. 

3.

 

 Tadaiķu iela 7 k.1 

546,84 

92,11 

168 

Bez k.ūd. 

4.

 

 Tadaiķu iela 8 

1030,75 

139,54 

135 

Bez k.ūd. 

5.

 

 Tadaiķu iela 8 k.1 

938,40 

196,72 

210 

 

6.

 

 Tadaiķu iela 8 k.2 

994,77 

133,64 

134 

Bez k.ūd. 

7.

 

 Tallinas iela 9/11 

623,62 

103,76 

166 

 

8.

 

 Tallinas iela 14 

873,22 

163,79 

188 

 

9.

 

 Tallinas iela 17 

930,95 

125,06 

134 

 

10.

 

 Tallinas iela 20 k.1, k.2 

806,85 

164,95 

204 

 

11.

 

 Tallinas iela 23 

755,38 

124,89 

165 

 

12.

 

 

Tallinas iela 32 k.1, k.2, k.3 

(+n.f.) 

2103,34 

296,73 

141 

 

13.

 

 Tallinas iela 35 k.1 (+n.f.) 

880,14 

161,65 

184 

 

14.

 

 Tallinas iela 35 k.2 (+n.f.) 

1710,49 

153,56 

90 

Bez k.ūd. 

15.

 

 Tallinas iela 35 k.3 (+n.f.) 

1890,21 

185,11 

98 

Bez k.ūd. 

16.

 

 Tallinas iela 37 (+n.f.) 

1189,80 

205,53 

173 

 

17.

 

 

Tallinas iela 41/43 k.1 

(+n.f.) 

1001,32 

143,66 

143 

 

18.

 

 Tallinas iela 66 (+n.f.) 

3289,16 

519,67 

158 

 

19.

 

 Tapešu iela 19 

2566,12 

489,55 

191 

 

20.

 

 Tapešu iela 23 

1926,57 

381,11 

198 

 

21.

 

 Tapešu iela 24 

1926,62 

374,87 

195 

 

22.

 

 Tapešu iela 25 

4332,51 

913,22 

211 

 

23.

 

 Tapešu iela 43 

1988,00 

354,18 

178 

 

24.

 

 Tapešu iela 44 

2655,89 

497,27 

187 

 

25.

 

 Tapešu iela 45 

1987,09 

355,39 

179 

 

26.

 

 Tapešu iela 45a 

1974,32 

326,17 

165 

 

27.

 

 Tapešu iela 46 

1987,21 

333,22 

168 

 

28.

 

 Tapešu iela 54 

2652,13 

449,09 

169 

 

29.

 

 Tapešu iela 55 

1987,48 

340,4 

171 

 

30.

 

 Tālavas gatve 3 

4187,96 

670,91 

160 

 

31.

 

 Tālavas gatve 5 

3017,00 

485,13 

161 

 

32.

 

 Tālavas gatve 9 

3011,89 

506,36 

168 

 

33.

 

 Tālavas gatve 11 

3002,58 

490 

163 

 

34.

 

 Tālavas gatve 13 

2949,47 

465,35 

158 

 

35.

 

 Tālivalža iela 20 k.1 

802,41 

155,64 

194 

 

36.

 

 Tālivalža iela 20 k.2 

791,73 

148,77 

188