N.p.k. 

Adrese 

Mājas lietderīgi 

izmantotā platība 

(dzīvokļi + 

nedzīvojamā 

izmantotā platība 

– n.f.) 

[m²] 

Faktiski 

patērētā 

siltumenerģija 

2014.gadā 

Faktiskais 

siltumenerģijas 

īpatnējais 

patēriņš 

2014.gadā 

Piezīmes 

 

 

RNP dati 

[MWh/gadā] 

[kWh/m² gadā] 

 

262. Miera iela 94 

1101,41 

227,61 

207 

 

263. Miķeļa iela 1 

2495,29 

465,51 

187 

 

264. Mildas iela 4 

414,50 

69,47 

168 

 

265. Mildas iela 4a 

410,00 

70,65 

172 

 

266. Mildas iela 11 

413,50 

61,12 

148 

 

267. Mores iela 3 

3528,46 

586,94 

166 

 

268. Mores iela 5 

3522,16 

580,12 

165 

 

269. Mores iela 7 

3514,13 

555,01 

158 

 

270. Morica iela 20b 

5623,07 

836,17 

149 

 

271. Motoru iela 3 

2911,75 

539,74 

185 

 

272. Motoru iela 7 

2999,26 

444,18 

148 

 

273. Murjāņu iela 34 

3802,37 

547,93 

144 

 

274. Murjāņu iela 36 

3516,48 

540,08 

154 

 

275. Murjāņu iela 46 

3536,05 

550,97 

156 

 

276. Murjāņu iela 48 

3767,08 

519,21 

138 

 

277. Murjāņu iela 56 

3824,44 

498,99 

130 

 

278. Murjāņu iela 68 

2564,16 

479,52 

187 

 

 

Saīsinājumi: 

RNP – SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 

ISM – individuālais siltuma mezgls 

n.f. – nedzīvojamais fonds 

Bez k.ūd. – bez centralizētās karstā ūdens apgādes 

 

Materiālu sagatavoja REA – Ingars Orskis 2015.gada 20.februārī