N.p.k. 

Adrese 

Mājas lietderīgi 

izmantotā platība 

(dzīvokļi + 

nedzīvojamā 

izmantotā platība 

– n.f.) 

[m²] 

Faktiski 

patērētā 

siltumenerģija 

2014.gadā 

Faktiskais 

siltumenerģijas 

īpatnējais 

patēriņš 

2014.gadā 

Piezīmes 

 

 

RNP dati 

[MWh/gadā] 

[kWh/m² gadā] 

 

221. Melīdas iela 1 

2646,15 

427,14 

161 

 

222. Melīdas iela 2 

2626,28 

478,42 

182 

 

223. Melīdas iela 3 

3673,73 

649,64 

177 

 

224. Melīdas iela 3 k.1 

3541,66 

622,43 

176 

 

225. Melīdas iela 3 k.2 

2180,91 

382,17 

175 

 

226. Melīdas iela 4 

2180,34 

385,70 

177 

 

227. Melīdas iela 6 k.1 

3673,81 

614,45 

167 

 

228. Melīdas iela 6 k.2 

2343,30 

380,84 

163 

 

229. Melīdas iela 6 k.3 

3514,74 

621,85 

177 

 

230. Melnsila iela 16 

2606,99 

426,26 

164 

 

231. Melnsila iela 18 

2598,16 

387,28 

149 

 

232. Melnsila iela 19 

1519,49 

319,32 

210 

 

233. Melnsila iela 20 

2605,21 

376,52 

145 

 

234. Melnsila iela 21 

1456,69 

273,00 

187 

 

235. Melnsila iela 23 (+n.f.) 

1579,60 

323,03 

205 

 

236. Melnsila iela 24 

2639,18 

375,56 

142 

 

237. 

Melnsila iela 25 (ISM - 2, 

+n.f.) 

1760,38 

334,13 

190 

 

238. Melnsila iela 26 

2602,95 

395,41 

152 

 

239. Melnsila iela 28 

2638,01 

369,44 

140 

 

240. Merķeļa iela 8 k.2 (+n.f.) 

312,12 

62,38 

200 

 

241. Meža iela 2a 

1708,42 

310,85 

182 

 

242. Mežciema iela 8 

2002,09 

356,17 

178 

 

243. Mežciema iela 10 

1675,19 

288,23 

172 

 

244. Mežciema iela 11 

2378,64 

395,56 

166 

 

245. Mežciema iela 15 

1364,05 

249,79 

183 

 

246. Mežciema iela 23 

5159,90 

873,70 

169 

 

247. Mežciema iela 26 

2326,03 

398,84 

171 

 

248. Mežciema iela 44 

2337,35 

389,34 

167 

 

249. Mežciema iela 52 

1903,95 

406,51 

214 

 

250. Mēness iela 7/9 

1032,79 

157,60 

153 

 

251. Mēness iela 13 

1405,66 

290,63 

207 

 

252. Mērnieku iela 5 

4132,88 

765,02 

185 

 

253. Mērsraga iela 1 

965,43 

188,19 

195 

 

254. Mērsraga iela 3 

703,35 

108,20 

154 

 

255. Mērsraga iela 5 

832,01 

140,93 

169 

 

256. Mērsraga iela 11 k.1 

532,88 

112,48 

211 

 

257. Mērsraga iela 11 k.2 

1209,12 

217,70 

180 

 

258. Miera iela 16 k.1, k.2, k.3 

1017,47 

246,17 

242 

 

259. Miera iela 50 k.2 

320,50 

58,80 

183 

 

260. Miera iela 80 

1232,00 

185,08 

150 

 

261. Miera iela 82 k.1 

1407,20 

271,33 

193