N.p.k. 

Adrese 

Mājas lietderīgi 

izmantotā platība 

(dzīvokļi + 

nedzīvojamā 

izmantotā platība 

– n.f.) 

[m²] 

Faktiski 

patērētā 

siltumenerģija 

2014.gadā 

Faktiskais 

siltumenerģijas 

īpatnējais 

patēriņš 

2014.gadā 

Piezīmes 

 

 

RNP dati 

[MWh/gadā] 

[kWh/m² gadā] 

 

179. Mārkalnes iela 2 k.5 (+n.f.) 

540,52 

106,23 

197 

 

180. Mārtiņa iela 7 

764,75 

110,24 

144 

 

181. Mārupes iela 8b (+n.f.) 

804,55 

157,01 

195 

 

182. Mārupes iela 10 

2141,85 

328,22 

153 

Bez k.ūd. 

183. Mārupes iela 15a (+n.f.) 

2809,49 

543,83 

194 

 

184. Mārupes iela 19 

933,79 

157,28 

168 

Bez k.ūd. 

185. Mārupes iela 21 

3946,47 

610,13 

155 

 

186. Mārupes iela 23 (+n.f.) 

3983,75 

636,00 

160 

 

187. Mārupes iela 27 

2150,22 

320,73 

149 

 

188. Mārupes iela 29 

2148,87 

344,63 

160 

 

189. Mārupes iela 31 (+n.f.) 

2600,35 

328,65 

126 

 

190. Mārupes iela 33 

2142,75 

332,70 

155 

 

191. Mārupes iela 35 (+n.f.) 

2466,32 

446,14 

181 

 

192. Mārupes iela 37 (+n.f.) 

2142,99 

382,17 

178 

 

193. Mārupes iela 39 (+n.f.) 

3105,83 

384,27 

124 

 

194. Mārupes iela 41 

2378,45 

306,24 

129 

 

195. Mārupes iela 43 

1833,02 

412,95 

225 

 

196. Mārupes iela 45 

2642,97 

453,72 

172 

 

197. Mārupes iela 47 

2631,32 

445,74 

169 

 

198. Mārupes iela 49 

2142,30 

415,84 

194 

 

199. Mārupes iela 51 

2905,76 

525,29 

181 

 

200. Mednieku iela 6a 

526,27 

96,57 

183 

 

201. Meiju iela 2 

2689,50 

473,57 

176 

 

202. Meistaru iela 4 

826,01 

161,12 

195 

 

203. Meistaru iela 6 un 8 (+n.f.) 

1104,94 

224,05 

203 

 

204. Meldru iela 2 

2794,49 

449,80 

161 

 

205. Meldru iela 4 

2838,34 

532,94 

188 

 

206. Meldru iela 4a 

723,50 

84,88 

117 

Bez k.ūd. 

207. Meldru iela 6 

2836,22 

437,41 

154 

 

208. Meldru iela 6 k.2 

1743,60 

279,02 

160 

 

209. Meldru iela 8 

133,80 

50,12 

375 

 

210. Meldru iela 10 

1926,31 

274,02 

142 

Bez k.ūd. 

211. Meldru iela 12 

2204,08 

379,24 

172 

 

212. Meldru iela 14 

2977,74 

482,75 

162 

 

213. Meldru iela 16 

2859,56 

463,59 

162 

 

214. Meldru iela 18 

2180,89 

354,28 

162 

 

215. Meldru iela 19 

234,99 

54,77 

233 

 

216. Meldru iela 20 

2149,97 

358,40 

167 

 

217. Meldru iela 22 

2207,32 

356,86 

162 

 

218. Meldru iela 24 

2826,87 

489,00 

173 

 

219. Meldru iela 26 

2995,70 

480,77 

160 

 

220. Meldru iela 64 

2837,00 

571,83 

202