N.p.k. 

Adrese 

Mājas lietderīgi 

izmantotā platība 

(dzīvokļi + 

nedzīvojamā 

izmantotā platība 

– n.f.) 

[m²] 

Faktiski 

patērētā 

siltumenerģija 

2014.gadā 

Faktiskais 

siltumenerģijas 

īpatnējais 

patēriņš 

2014.gadā 

Piezīmes 

 

 

RNP dati 

[MWh/gadā] 

[kWh/m² gadā] 

 

(+n.f.) 

111. 

Maskavas iela 266 k.7 

(+n.f.) 

3799,83 

566,22 

149 

 

112. Maskavas iela 267a 

2653,67 

541,23 

204 

 

113. 

Maskavas iela 268 k.1 

(+n.f.) 

3657,67 

556,58 

152 

 

114. Maskavas iela 268 k.3 

2859,65 

448,64 

157 

 

115. 

Maskavas iela 268 k.4 

(+n.f.) 

2583,16 

411,51 

159 

 

116. 

Maskavas iela 268 k.5 

(+n.f.) 

2583,54 

379,00 

147 

 

117. Maskavas iela 269a 

2655,90 

475,01 

179 

 

118. Maskavas iela 271 

3972,23 

690,31 

174 

 

119. 

Maskavas iela 273 k.1 (ISM 

- 2) 

5287,80 

937,82 

177 

 

120. Maskavas iela 273 k.2 

3979,29 

749,10 

188 

 

121. Maskavas iela 273 k.3 

2655,87 

458,52 

173 

 

122. 

Maskavas iela 273 k.4 (ISM 

- 2) 

5306,97 

928,22 

175 

 

123. Maskavas iela 273 k.5 

2643,78 

475,89 

180 

 

124. 

Maskavas iela 285 k.1 (ISM 

- 2) 

5324,65 

989,95 

186 

 

125. Maskavas iela 285 k.2 

2647,03 

513,59 

194 

 

126. Maskavas iela 285 k.3 

2641,62 

449,56 

170 

 

127. Maskavas iela 285 k.4 

1154,87 

249,01 

216 

 

128. Maskavas iela 285 k.5 

3960,48 

781,13 

197 

 

129. Maskavas iela 291 k.2 

3723,07 

780,07 

210 

 

130. 

Maskavas iela 297 (ISM - 2, 

+n.f.) 

2958,62 

619,22 

209 

 

131. Maskavas iela 299 

3098,27 

678,46 

219 

 

132. Maskavas iela 301 (+n.f.) 

3067,42 

640,92 

209 

 

133. Maskavas iela 311 (ISM - 2) 

5598,48 

910,42 

163 

 

134. Maskavas iela 313 (+n.f.) 

3090,53 

816,19 

264 

 

135. Maskavas iela 315 (+n.f.) 

3093,53 

816,34 

264 

 

136. Maskavas iela 317 

3118,11 

773,86 

248 

 

137. Maskavas iela 319 (ISM - 2) 

5675,45 

955,80 

168 

 

138. Maskavas iela 321 (ISM - 2) 

5014,16 

856,85 

171 

 

139. Maskavas iela 323 (ISM - 2) 

5680,16 

950,57 

167 

 

140. Maskavas iela 377 

3979,89 

709,00 

178 

 

141. Maskavas iela 381 

1313,62 

268,47 

204 

 

142. Maskavas iela 383 

1570,48 

288,01 

183 

 

143. Maskavas iela 385 

1458,40 

255,92 

175