N.p.k. 

Adrese 

Mājas lietderīgi 

izmantotā platība 

(dzīvokļi + 

nedzīvojamā 

izmantotā platība 

– n.f.) 

[m²] 

Faktiski 

patērētā 

siltumenerģija 

2014.gadā 

Faktiskais 

siltumenerģijas 

īpatnējais 

patēriņš 

2014.gadā 

Piezīmes 

 

 

RNP dati 

[MWh/gadā] 

[kWh/m² gadā] 

 

72. 

Maskavas iela 250 k.7 

2657,06 

461,04 

174 

 

73. 

Maskavas iela 250 k.8 (ISM 

- 2) 

5286,04 

955,56 

181 

 

74. 

Maskavas iela 250 k.9 

2626,88 

479,89 

183 

 

75. 

Maskavas iela 252 k.1 

2857,84 

419,33 

147 

 

76. 

Maskavas iela 252 k.3 

2853,97 

455,30 

160 

 

77. 

Maskavas iela 252 k.4 

3802,92 

550,01 

145 

 

78. 

Maskavas iela 252 k.5 

2859,49 

440,55 

154 

 

79. 

Maskavas iela 252 k.6 

3796,86 

558,92 

147 

 

80. 

Maskavas iela 252 k.7 

3814,87 

599,34 

157 

 

81. 

Maskavas iela 254 k.3 

2862,76 

476,81 

167 

 

82. 

Maskavas iela 254 k.4 

2851,12 

428,13 

150 

 

83. 

Maskavas iela 254 k.5 

3815,88 

591,28 

155 

 

84. 

Maskavas iela 256 k.1 

2885,01 

448,15 

155 

 

85. 

Maskavas iela 256 k.2 

3549,37 

563,68 

159 

 

86. 

Maskavas iela 256 k.3 

2859,51 

463,12 

162 

 

87. 

Maskavas iela 256 k.4 

2862,18 

449,44 

157 

 

88. 

Maskavas iela 256 k.5 

2878,37 

450,64 

157 

 

89. 

Maskavas iela 256 k.6 

2859,88 

478,84 

167 

 

90. 

Maskavas iela 256 k.7 

3544,36 

598,04 

169 

 

91. 

Maskavas iela 258 k.1 

2858,87 

422,80 

148 

 

92. 

Maskavas iela 258 k.2 

3544,79 

565,79 

160 

 

93. 

Maskavas iela 258 k.3 

2846,96 

488,57 

172 

 

94. 

Maskavas iela 258 k.4 

2590,48 

442,92 

171 

 

95. 

Maskavas iela 258 k.5 

2564,81 

435,39 

170 

 

96. 

Maskavas iela 259 

2622,52 

534,36 

204 

 

97. 

Maskavas iela 259 k.1 

3191,21 

786,48 

246 

 

98. 

Maskavas iela 259 k.2 

3122,30 

763,83 

245 

 

99. 

Maskavas iela 259 k.3 

345,17 

70,33 

204 

 

100. 

Maskavas iela 259 k.5 

(+n.f.) 

3075,24 

588,27 

191 

 

101. Maskavas iela 260 k.1 

2864,19 

459,49 

160 

 

102. Maskavas iela 260 k.2 

3549,17 

546,36 

154 

 

103. Maskavas iela 260 k.3 

2867,28 

466,32 

163 

 

104. Maskavas iela 265 

2683,04 

527,31 

197 

 

105. 

Maskavas iela 265 k.1 

(+n.f.) 

3694,30 

845,10 

229 

 

106. Maskavas iela 266 k.1 

2861,46 

420,67 

147 

 

107. Maskavas iela 266 k.2 

3535,00 

517,08 

146 

 

108. Maskavas iela 266 k.3 

2853,91 

427,23 

150 

 

109. Maskavas iela 266 k.4 

2541,20 

406,09 

160 

 

110. Maskavas iela 266 k.6 

2588,99 

366,96 

142