N.p.k. 

Adrese 

Mājas lietderīgi 

izmantotā platība 

(dzīvokļi + 

nedzīvojamā 

izmantotā platība 

– n.f.) 

[m²] 

Faktiski 

patērētā 

siltumenerģija 

2014.gadā 

Faktiskais 

siltumenerģijas 

īpatnējais 

patēriņš 

2014.gadā 

Piezīmes 

 

 

RNP dati 

[MWh/gadā] 

[kWh/m² gadā] 

 

37. 

Marsa gatve 4 

5638,42 

952,63 

169 

 

38. 

Martas iela 9 (ISM - 3, 

+n.f.) 

2595,60 

408,33 

157 

 

39. 

Maskavas iela 57 (+n.f.) 

978,74 

99,99 

102 

Bez k.ūd. 

40. 

Maskavas iela 65 (+n.f.) 

2013,67 

408,32 

203 

 

41. 

Maskavas iela 71 

1212,77 

194,42 

160 

 

42. 

Maskavas iela 153 

724,67 

162,92 

225 

 

43. 

Maskavas iela 164 

1744,87 

356,27 

204 

 

44. 

Maskavas iela 168 

710,03 

153,52 

216 

Bez k.ūd. 

45. 

Maskavas iela 180 

2134,26 

447,01 

209 

 

46. 

Maskavas iela 191 (+n.f.) 

1847,90 

364,77 

197 

 

47. 

Maskavas iela 198 

3072,28 

582,24 

190 

 

48. 

Maskavas iela 202 

2755,45 

475,60 

173 

 

49. 

Maskavas iela 213 

1851,57 

379,30 

205 

 

50. 

Maskavas iela 215 

1860,42 

380,02 

204 

 

51. 

Maskavas iela 216 (+n.f.) 

1865,23 

380,65 

204 

 

52. 

Maskavas iela 219a 

3812,80 

769,54 

202 

 

53. 

Maskavas iela 220a 

1862,79 

391,76 

210 

 

54. 

Maskavas iela 221 (+n.f.) 

1757,24 

221,99 

126 

 

55. 

Maskavas iela 222 (+n.f.) 

1752,39 

337,28 

192 

 

56. 

Maskavas iela 222b 

1806,18 

379,81 

210 

 

57. 

Maskavas iela 222c (ISM - 

2) 

7483,77 

1440,05 

192 

 

58. 

Maskavas iela 237 

2136,04 

368,45 

172 

 

59. 

Maskavas iela 237a (+n.f.) 

2166,00 

373,37 

172 

 

60. 

Maskavas iela 243 

4963,81 

1005,70 

203 

 

61. 

Maskavas iela 245 (+n.f.) 

1865,91 

398,13 

213 

 

62. 

Maskavas iela 247 (+n.f.) 

1865,34 

368,81 

198 

 

63. 

Maskavas iela 248 (+n.f.) 

1892,51 

387,08 

205 

 

64. 

Maskavas iela 250 k.1 

(+n.f.) 

2801,13 

502,90 

180 

 

65. 

Maskavas iela 250 k.10 

(ISM - 2) 

5287,44 

945,76 

179 

 

66. 

Maskavas iela 250 k.11 

3958,48 

709,62 

179 

 

67. 

Maskavas iela 250 k.12 

2651,18 

495,67 

187 

 

68. 

Maskavas iela 250 k.2 

(+n.f.) 

2802,95 

469,19 

167 

 

69. 

Maskavas iela 250 k.3 

(+n.f.) 

2692,01 

496,78 

185 

 

70. 

Maskavas iela 250 k.4 

(+n.f.) 

2830,44 

522,86 

185 

 

71. 

Maskavas iela 250 k.6 

2642,00 

479,10 

181