SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA DATI DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀM RĪGĀ – „M” (2014.gads) 

N.p.k. 

Adrese 

Mājas lietderīgi 

izmantotā platība 

(dzīvokļi + 

nedzīvojamā 

izmantotā platība 

– n.f.) 

[m²] 

Faktiski 

patērētā 

siltumenerģija 

2014.gadā 

Faktiskais 

siltumenerģijas 

īpatnējais 

patēriņš 

2014.gadā 

Piezīmes 

 

 

RNP dati 

[MWh/gadā] 

[kWh/m² gadā] 

 

1. 

M.Ķempes iela 3 

3602,10 

587,30 

163 

 

2. 

M.Ķempes iela 5 

3579,75 

611,44 

171 

 

3. 

M.Ķempes iela 7 

3585,00 

609,37 

170 

 

4. 

M.Ķempes iela 9 

3615,70 

565,60 

156 

 

5. 

M.Ķempes iela 11 

3572,20 

592,68 

166 

 

6. 

M.Rinkas iela 1 

2310,10 

395,61 

171 

 

7. 

M.Rinkas iela 1 k.1 

2833,31 

461,33 

163 

 

8. 

M.Rinkas iela 1 k.2 

352,60 

92,53 

262 

 

9. 

M.Rinkas iela 3 

1641,90 

268,89 

164 

 

10. 

M.Rinkas iela 4 

2206,49 

393,80 

178 

 

11. 

Madonas iela 19 (1.ēka, 

2.ēka, 3.ēka) 

6721,90 

1377,11 

205 

 

12. 

Madonas iela 21 

4711,80 

1033,40 

219 

 

13. 

Madonas iela 23 

5016,10 

1103,70 

220 

 

14. 

Madonas iela 30 

198,28 

57,59 

290 

 

15. 

Malienas iela 1 

4012,24 

758,59 

189 

 

16. 

Malienas iela 3 

2211,89 

466,79 

211 

 

17. 

Malienas iela 15 

2345,09 

430,68 

184 

 

18. 

Malienas iela 19 

1904,54 

368,29 

193 

 

19. 

Malienas iela 21 

1886,32 

370,08 

196 

 

20. 

Malienas iela 31 

2330,03 

387,51 

166 

 

21. 

Malienas iela 64 

2890,15 

384,89 

133 

 

22. 

Malienas iela 66 

3822,06 

486,82 

127 

 

23. 

Malienas iela 70 

3854,82 

520,80 

135 

 

24. 

Malienas iela 72 

3750,62 

528,09 

141 

 

25. 

Malienas iela 74 

3548,51 

493,65 

139 

 

26. 

Malienas iela 76 

3827,02 

594,15 

155 

 

27. 

Malienas iela 78 (+n.f.) 

3812,13 

488,49 

128 

 

28. 

Malnavas iela 18 

3816,18 

726,38 

190 

 

29. 

Maltas iela 17 

3660,63 

663,62 

181 

 

30. 

Maltas iela 19 

3826,09 

571,49 

149 

 

31. 

Maltas iela 21 

3635,63 

600,58 

165 

 

32. 

Maltas iela 29 (ISM - 2, 

+n.f.) 

5730,59 

871,30 

152 

 

33. 

Marijas iela 9 (+n.f.) 

1137,68 

167,78 

147 

Bez k.ūd. 

34. 

Marsa gatve 1 

3664,44 

602,33 

164 

 

35. 

Marsa gatve 2 

2975,48 

457,43 

154 

 

36. 

Marsa gatve 3 

3039,52 

440,99 

145