REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Internetu - 69.7%
Laikrakstus un žurnālus - 2.5%
Arhitektūras un būvniecības nozaru izglītojošos materiālus - 5%
Radio un televīziju - 5%
Rokasgrāmatas un mācību materiālus - 10.9%
Skrejlapas un brošūras - 6.7%

Balsis kopā: 119
Balsošana ir beigusies on: 03 Dec 2018 - 00:00

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

09-05-2014 - Atskats uz informatīvo izbraukuma pasākumu par centralizētās siltumapgādes tehniskajiem risinājumiem

 

Šī gada maija mēneša sākumā notika Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) Energoefektivitātes informācijas centra (EEIC) kārtējais izbraukuma informatīvais pasākums - šoreiz Rīgas lielākajā siltumapgādes uzņēmumā – AS „Rīgas siltums”. Pasākums bija veltīts centralizētās siltumapgādes tehniskajiem risinājumiem. Šodien mūsu mājas lapas apmeklētājiem tiek nodots sadarbībā ar AS „Rīgas siltums” uzņēmuma speciālistiem tapušais video stāsts par dažiem no uzņēmumā ieviestajiem tehniskajiem risinājumiem, kas palīdz īstenot drošu un energoefektīvu siltumenerģijas ražošanu, piegādi un patēriņu pilsētā.

Rīgas pilsētā ir izvērsta centralizētā siltumapgāde (CSA) un to apliecina CSA shēma, kas aizņem visu sienu Dispečeru dienestā, kur tiek kontrolēti siltumapgādes kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji, kā arī pieņemtas, reģistrētas, un nodotas pēc piederības noskaidrošanai un izpildei klientu operatīvi iesniegtās vajadzības vai jautājumi, kuru skaits reizēm sasniedzot pat pāris tūkstošus dienā. Moderni attālinātas mērīšanas un vadības līdzekļi ir ieviesti siltuma avotos, siltumtrasēs. Līdz 2008.gadam pilsētā tika pabeigta programma modernu automatizētu siltuma mezglu ierīkošanai patērētāju siltuma ievados, dodot iespēju iestatīt un uzturēt katram objektam vēlamo apkures un karstā ūdens padeves temperatūras režīmu. Šādu siltuma mezglu pilsētā ir 8078. Ar 2012.gadu veikts nākošais solis – uz moderno (viedo) skaitītāju bāzes siltuma mezglos ieviesta automātiskā energopatēriņa datu nolasīšana pilsētas centralizētā siltumapgādes sistēmā ar distances bezvadu datu pārraidi  uz vienotu dispečercentru.

AS „Rīgas siltums” energoefektivitātes uzlabošanai ražošanas procesā siltuma avotos ir ieviesusi virkni pasākumu, no kuriem nozīmīgākie ir divi, kas kā labākās prakses piemēri  ir ieteikti pieredzes pārņemšanai siltumapgādes sistēmās un apkopoti priekšlikumā „Siltuma atgūšana no dūmgāzēm un dzesēšanas plūsmām enerģijas ražotnēs”, kas ievietots 2013.gadā REA sagatavotajā e-katalogā „Labākās prakses projekti viedai pilsētai”. 2012.gadā pasākums ļāvis bez kurināmā izmantošanas papildus saražot 41 297 MWh siltumenerģijas. E-katalogs publiski interesentiem pieejams REA mājas lapā.

Koksnes biomasas (koksnes šķeldas) izmantošana AS „Rīgas siltums” tika uzsākta ar 1996.gadu, aprīkojot SC „Daugavgrīva” esošo tvaika katlu ar koksnes šķeldas priekškurtuvi un 2004.gadā papildus uzstādot koģenerācijas bloku ar tvaika turbīnu. Kopš minētā laika uzņēmums ir veicis mērķtiecīgu darbu koksnes biomasas izmantošanas palielināšanai. Līdz 2013.gadam sasniegts vērā ņemams koksnes biomasas izmantošanas palielinājums no kopējā kurināmā patēriņa uzņēmumā, kas kopā ar citiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem Rīgas siltumapgādē ir atspoguļots  Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā viedai pilsētai. Koksnes kurināmā paraugu kvalitātes rādītājus nosaka modernās iekārtās, kas atrodas uzņēmuma laboratorijā.

AS „Rīgas siltums” darbiniekiem un citiem interesentiem ir iespējams pilnvērtīgi paaugstināt kvalifikāciju uzņēmuma Mācību centrā, kurā tam nolūkam ir izgatavoti dažādi stendi, tostarp, ēkas siltummezgla stends ar Rīgā izplatītākajiem procesoru tipiem. AS „Rīgas siltums” siltumenerģijas piegādei izmanto aptuveni 900 km siltumtīklu. Uzņēmumam piederošo siltumtīklu kopējais garums ir 678,54 km, tai skaitā 212,07 km izbūvēti modernā bezkanāla tehnoloģijā. AS „Rīgas siltums” Mācību centra attiecīgajā stendā ir rūpnieciski izolēto cauruļu stends ar cauruļu izolācijas kvalitātes uzraudzības mēriekārtām.

 

Video: REA EEIC informatīvais pasākums par centralizētās siltumapgādes tehniskajiem risinājumiem (videomateriāls, ilgums 8 minūtes un 59 sekundes)