REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Internetu - 69.7%
Laikrakstus un žurnālus - 2.5%
Arhitektūras un būvniecības nozaru izglītojošos materiālus - 5%
Radio un televīziju - 5%
Rokasgrāmatas un mācību materiālus - 10.9%
Skrejlapas un brošūras - 6.7%

Balsis kopā: 119
Balsošana ir beigusies on: 03 Dec 2018 - 00:00

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

11-06-2013 - Atskats par "Atvērto durvju dienu" Gulbju ielā 28

 

Piektdien, 2013.gada 7.jūnijā pie energoefektīvi renovētās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gulbju ielā 28 (Rīgā) notika „atvērto durvju dienas” pasākums, kuru rīkoja Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centrs sadarbībā ar dzīvokļu īpašnieku biedrību (DzĪB) „Priedēs”.

Biedrības valdes locekļi Monika Čiule un Agris Reinholds pasākuma apmeklētājiem pastāstīja par DzĪB ceļu uz  1995.gadā celtās 103.sērijas ēkas renovāciju (lēmuma pieņemšanu, nepieciešamās dokumentācijas gatavošanu, ERAF līdzfinansējuma noformēšanu, būvuzraudzību un būvdarbu pieņemšanu – nodošanu). DzĪB „Priedēs” noslēdza līgumu ar LIAA ERAF līdzfinansējuma saņemšanu 2012.g.16.janvārī un tieši pēc gada ēkas siltumnoturības paaugstināšana tika pabeigta un pēdējais maksājums no LIAA tika saņemts vēl pēc kāda mēneša. Ēkai siltumnoturība tika paaugstināta, uzlabojumus veicot gan ārējās norobežojošās konstrukcijās: augšējā stāva pārsegumam, cokolam, ārsienām (+15cm siltumizolācija), pagraba pārsegumam, daļai logu, ārdurvīm, lodžiju bezrāmju stiklojumam, gan arī esošā apkures sistēma nomainīta pret jaunu – nu jau divcauruļu izpildījumā ar siltuma maksas sadalītājiem un termostatiskajiem vārstiem uz radiatoriem) un nosūces ventilācijai dzīvokļos. Jau pirmajā apkures sezonā izdevās samazināt siltumenerģijas patēriņu apkures vajadzībām uz pusi, sasniedzot šāda lieluma ēkām atzīstamu energoefektivitātes rādītāju, kas 2012./2013.gada apkures sezonas mēnešos skaitliskā izteiksmē bija <60kWh/m².

Ēkas renovāciju veica SIA YIT celtniecība. Energoauditors, projektētājs  SIA "GRAND EKO". Darbu kopējās izmaksas faktiskās: 205984,72 Ls , tai skaitā ERAF līdzfinansējuma daļa 100626,16Ls. Pašu dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļa ir veikta bez kredīta ņemšanas. Enerģijas (dabasgāzes) patēriņš pirms renovācijas apkures sezonā no 2011.gada oktobra līdz 2012.gada aprīlim bija 46,132 tūkst.m3. Enerģijas (dabasgāzes) patēriņš pēc renovācijas apkures sezonā no 2012.gada oktobra līdz 2013.gada aprīlim bija 27,695  tūkst.m3 (renovācija tika pabeigta decembrī).

„Atvērto durvju dienas” pasākuma apmeklētāji, kuru vidū gan nemanīja mediju pārstāvjus, uz saviem uzdotajiem jautājumiem saņēma izsmeļošas atbildes no renovācijas īstenotājiem. Atsauksmes par dzirdēto un redzēto varētu apkopot sekojoši: Labi, ka ēkas siltināšanas process vadīts profesionāli, sasaistot energoauditu, ēkas tehnisko apsekojumu, vienkāršotās renovācijas projektu un būvuzraudzību. To var manīt, jo būvniecības kopējās attiecināmās izmaksas bija aptuveni 70 LVL uz kvadrātmetru. Vienlaikus ar to sasniegts atzīstams siltumenerģijas ietaupījums.  Tādejādi neradās liekas neattiecināmās izmaksas. Patīkami bija redzēt, ka procesu vada pasūtītājs –  ēkas iedzīvotāju pārstāve, kurai ir prasmīgs tehniskais atbalstītājs. Diemžēl ēku nevar uzskatīt par tipisku piemēru Rīgai, gan ēkas novietojuma dēļ ar sakopto ēkas apkārtni, gan iedzīvotāju labvēlīgās attieksmes dēļ.

Video: REA EEIC atvērto durvju diena Rīgā, Gulbju ielā 28 (videomateriāls, ilgums 9 minūtes un 58 sekundes)

Informatīva lapa par Gulbju ielu 28