REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Internetu - 69.7%
Laikrakstus un žurnālus - 2.5%
Arhitektūras un būvniecības nozaru izglītojošos materiālus - 5%
Radio un televīziju - 5%
Rokasgrāmatas un mācību materiālus - 10.9%
Skrejlapas un brošūras - 6.7%

Balsis kopā: 119
Balsošana ir beigusies on: 03 Dec 2018 - 00:00

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

10-01-2014 - Uzmanību! REA diskusija par ēku energoauditiem (papildināts 24-01-2014)

 

Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” Energoefektivitātes informācijas centrs turpina energoefektivitātes lietpratēju diskusiju ciklu. Piektdien, 2014.gada 17.janvārī notika cikla kārtējā diskusija: "Ēku energoauditi – prakse un kvalitāte".

Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas mērķi, uzdevumi un iespējas pirms jaunā ES plānošanas perioda 2014.-2020.gadam energoauditoru saimei ļauj pārgrupēt akcentus, lai labāk sagatavotos izaicinājumiem ēku renovācijai, kur ēku energosertifikācijai ir izšķiroša loma renovēšanas lēmumu pieņemšanā un energoauditu pārskatos ietvertajiem priekšlikumiem, savukārt, jāveicina finansiāli izdevīgu renovācijas risinājumu īstenošana tālāk. Piecos gados kopš pirmo normatīvo aktu stāšanās spēkā attiecībā uz ēku energoauditu izpildi Latvijā ir uzkrāta pieredze, kuru nepieciešams apzināt, lai izmantotu energoauditus kvalitātes pilnveidošanai tiem sekojošos renovācijas darbos jaunu energoefektivitātes prasību un renovācijas tehnisko iespēju kontekstā, kā arī pēc iespējas piesaistot dažādus atbalsta mehānismus, piemēram, tādus kā pašvaldību līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoauditu veikšanai (Rīgā šobrīd pasvaldības atbalsts ir noteikts 80% apmērā no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoaudita izmaksām). Svarīgas, protams, būs iespējamās atbalsta shēmas pašu renovācijas darbu veikšanai ēkās turpmākajos gados, no kā lielā mērā ir atkarīgs energoauditos ietverto priekšlikumu īstenošanas apjoms ēku siltumnoturības paaugstināšanai.

Prezentācijas

"Izmaiņas ēku energoefektivitātes normatīvajā regulējumā" (326 Kb)
Inita Henilāne, LR Ekonomikas Ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Mājokļu politikas nodaļas vadītāja

"Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti prasību pārņemšana normatīvajos aktos – uzdevumi un iespējamie finanšu atbalsta risinājumi ēku sektorā" (704 Kb)
Inguna Ozoliņa, LR Ekonomikas Ministrijas Atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes nodaļas referente

"Ēku energoefektivitātes aprēķina modeļi – starptautiskā projekta „Sadarbība energoefektivitātes un pilsētplānošanā Centrālbaltijas ietvaros – ENEF” pieredze" (1.35 Mb)
Mg. sc. ing. Jurģis Zemītis, Būvniecības fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte

"Energoauditu ieteikumu analīze veiktajos sabiedrisko un dzīvojamo ēku energoauditos" (1.63 Mb)
Ēriks Celmiņš, energoauditors

"Rīgas enerģētikas aģentūras organizēto 102 daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoauditu pārskatos ietverto ēku raksturojums un priekšlikumu kopsavilkums" (1.51 Mb)
Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs

"Siltuma maksas sadalītāju ekspluatācijas pieredze renovētās un nerenovētās ēkās Jelgavas NĪP" (1.34 Mb)
Alvis Stražinskis, SIA „Jelgavas NĪP”

 

Ziņojums par energoefektivitātes prasībām Latvijā jaunām un rekonstruējamām ēkām atbilstoši optimālo izmaksu līmenim (Cost optimal) saskaņā ar Direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti 5.pantu