REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Internetu - 69.7%
Laikrakstus un žurnālus - 2.5%
Arhitektūras un būvniecības nozaru izglītojošos materiālus - 5%
Radio un televīziju - 5%
Rokasgrāmatas un mācību materiālus - 10.9%
Skrejlapas un brošūras - 6.7%

Balsis kopā: 119
Balsošana ir beigusies on: 03 Dec 2018 - 00:00

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

21-05-2013 - Atskats uz informatīvo pasākumu par finanšu instrumenta NER300 iespējām ģeotermālās enerģijas un citu AER projektu finansēšanai

 

Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centrs turpina  energoefektivitātes lietpratēju diskusiju ciklu. Piektdien, 2013.gada 17.maijā notika cikla kārtējā diskusija: „NER300 atbalsta programmas otrā uzsaukuma iespējas atjaunojamās enerģijas projektu finansēšanai”, kas tika rīkota sadarbībā ar Latvijas nacionālo ģeotermālo asociāciju (LNGA).

Interesi par inovatīvu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projektu finansēšanai paredzētā NER300 finanšu instrumenta izmantošanas iespējām apliecināja kupli apmeklētais diskusiju seminārs, kurš bija pulcējis zinātniekus, ģeotermijas un enerģētikas nozaru speciālistus, projektu vadītājus, vairāku ministriju un pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus un interesentus.

Latvijas nacionālās ģeotermālās asociācijas (LNGA) valdes priekšsēdētājs Aivars Cers iepazīstināja diskusiju semināra dalībniekus ar LNGA darbības mērķiem, pašvaldību lomu ģeotermijas attīstībā un ģeotermālās enerģijas izmantošanas tehniski ekonomiskajiem aspektiem. Dace Hildebrante no LR VARAM Klimata un vides poltikas integrācijas departamenta Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas sniedza īsu pārskatu par NER300 atbalsta programmas pirmā uzsaukuma rezultātiem un iepazīstināja ar otrā uzsaukuma nosacījumiem, kuru izpildes kontrole Latvijā ir deleģēta VARAM. LNGA valdes locekļa, LZA goda doktora, Dr.sc.geolog. Astrīda Freimaņa emocionālā uzstāšanās bija veltīta ģeotermālās enerģijas izmantošanas potenciālam Latvijas novados  un veiktajiem priekšizpētes darbiem, un uzsverot valsts institūciju atbalsta trūkumu ģeoloģijai kopumā un ģeotermijas attīstībā tostarp. Par situāciju ģeotermijas projektu ideju apzināšanā Bauskas (Ilze Tijone), Dobeles (Agris Vilks) un Jelgavas (Anita Skubiļina) novados pastāstīja minēto pašvaldību pārstāvji, bet par Liepājas novadā notikušām uzņēmēju izpētes aktivitātēm  informēja Dzintars Vjakse no Uzņēmējdarbības atbalsta centra. Par Atjaunojamo energoresursu izmantošanu Rīgā saskaņā ar Rīgas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2010 – 2020, īpaši uzsverot tajā ietverto projekta ideju ģeotermālās enerģijas izmantošanai vienlaicīgai siltuma un elektroenerģijas ražošanai, informēja Juris Golunovs no Rīgas enerģētikas aģentūras.

Diskusijas gaitā tika izteiktas atziņas: ģeotermijas projektu idejām Latvijā patiešām piemīt atbilstības pazīmes NER300 atbalsta instrumenta nosacījumiem, pašvaldības var tikai atbalstīt neapšaubāmi ilgtspējīgo ģeotermijas projektu virzību, bet galvenā loma šādos projektos būtu jāuzņemas uzņēmējiem. Valstij būtu jāatbalsta ģeoloģiskās izpētes urbuma pilotprojektu. Laika projekta pieteikuma sagatavošanai NER300 programmai ir maz, bet tā nav neiespējama. Par to ļāva nojaust klātesošo optimisms, apliecinātā apņēmība, kompetence un iespējamā sadarbība.

"Par LNGA" (324 Kb)
Aivars Cers, Latvijas nacionālās ģeotermālās asociācijas valdes priekšsēdētājs

"NER300 programmas otrais uzsaukums inovatīvu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projektu finansēšanai" (140 Kb)
Dace Hildebrante, LR VARAM Klimata un vides poltikas integrācijas departaments Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļa

"Ģeotermālās enerģijas potenciāls Latvijā" (164 Kb)
LZA goda doktors, Dr.sc.geolog. Astrīds Freimanis – ģeoloģijas eksperts, LNGA valdes loceklis

"Atjaunojamo energoresursu izmantošana Rīgā saskaņā ar Rīgas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2010 – 2020" (3.73 Mb)
Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs