REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Internetu - 69.7%
Laikrakstus un žurnālus - 2.5%
Arhitektūras un būvniecības nozaru izglītojošos materiālus - 5%
Radio un televīziju - 5%
Rokasgrāmatas un mācību materiālus - 10.9%
Skrejlapas un brošūras - 6.7%

Balsis kopā: 119
Balsošana ir beigusies on: 03 Dec 2018 - 00:00

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

24-05-2011 - Interesantais diskusiju kluba seminārs par enerģijas patēriņa uzskaiti un regulēšanu piesaista daudz apmeklētāju

 

Piektdien, 2011.gada 20.maijā notika Rīgas p/a "Rīgas enerģētikas aģentūra" Energoefektivitātes informācijas centra rīkotā energoefektivitātes lietpratēju kārtējā diskusija, šoreiz par ēku apkures sistēmām: "Ēku apkures tehniskie risinājumi ēku kompleksas renovācijas kontekstā".

 

Sākumā tika raksturota situācija renovētajās Rīgas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās aizvadītajā apkures sezonā siltumenerģijas patēriņa ziņā (Juris Golunovs). Salīdzinoši aukstajā apkures sezonā (grādu dienu skaits ir lielāks nekā t.s. normatīvajā apkures sezonā) faktiskais siltumenerģijas patēriņš uz apsildāmās grīdas platības vienību apkures vajadzībām renovēto ēku grupā bija no 57 līdz 110 kWh/m² , bet nerenovēto references ēku grupā 130 līdz 190 kWh/m², neņemot vērā atsevišķas ēkas abās grupās, kas pārsniedza šos robežlielumus. 56 līdz 67 kWh/m² robežās iekļāvās tās ēkas, kas bija kompleksi renovētas – tas ir - ārējās norobežojošās konstrukcijas pilnībā siltinātas un apkures sistēmas pārbūvētas tā, ka iedzīvotājiem ir iespēja norēķināties par reāli dzīvokļos patērēto siltumenerģiju.

Par starptautisko projektu Urb.Energy (Rīgas dome ir viens no projekta partneriem) un vienu tā ietvaros veicamo aktivitāti - iekštelpu klimata kvalitatīvo rādītāju monitoringu - pastāstīja projekta eksperti Benita Frēliha un Vilis Krūmiņš. Monitorings ir unikāla iespēja vairākos renovētu un nerenovētu ēku dzīvokļos sekot temperatūrai, mitrumam, CO2 koncentrācijai, kā arī enerģijas patēriņam tiešsaistē. Monitorings ir rosinājis arī reālus problēmu atrisināšanas ceļus konkrētos dzīvokļos. Pie tādiem būtu jānosauc ventilācijas pareiza organizēšana dzīvokļos, priekšlikumi apkures līkņu pazemināšanai utml.. Ventilācijas pareizai organizēšanai ir izšķirīga loma arī ēku energoefektivitātē. To apliecinot sasniegtie rezultāti vienā no Rīgas jaunajiem projektiem, kur norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie rādītāji atbilst pašreiz spēkā esošā LBN 002-01 prasībām, ir izbūvēta piespiedu atplūdes ventilācija (bez rekuperācijas), dzīvokļos ir horizontālā apkures sistēma ar uzskaiti katram dzīvoklim un sasniegti sekojoši rādītāji apkures sezonā: siltumenerģija apkurei 38,7 kWh/m², karstajam ūdenim 9 kWh/m², elektroenerģija ventilācijai 5 kWh/m², kas kopumā sastāda apmēram tik daudz, cik renovētās ēkās tikai apkure. Eksperti izteica viedokli, ka renovācijas projektos vertikālā viencauruļu apkures sistēma nedod iespēju maksimāli samazināt enerģijas patēriņu, jo vidējiem dzīvokļiem ēkās apkuri ir iespējams nodrošināt ar stāvvadu cauruļvadiem vien (noslēdzot siltumnesēja plūsmu radiatoros) un pat izmantojot iedzīvotāju motivāciju ar siltuma maksas sadalītājiem (alokatoriem) ir pietiekoši sarežģīti panākt renovēto ēku vidējo dzīvokļu relatīvu nepārkurināšanu.

Pēteris Ūsiņš no SIA "Mesa Latvia" pastāstīja par nu jau vairāk kā desmit gadus ilgstošo uzņēmuma pieredzi Latvijā siltuma maksas sadalītāju un ūdens skaitītāju distances nolasīšanas sistēmu ekspluatācijā, uzsverot SIA "Mesa Latvia" uzstādīto un apkalpoto siltuma maksas sadalītāju klātbūtni turpat visos sekmīgas ēku renovācijas piemēros Rīgā.

Reinis Točelovskis no SIA "MP Elektronika" izklāstīja pilsētvidei izstrādātos uzņēmuma produktus - Ēku apkures sistēmu attālinātā kontrole un vadība, karstā un aukstā ūdens patēriņa attālinātā uzskaite un ūdens sadalījuma kontrole, komunālo pakalpojumu individuālās uzskaites automatizācija, attālināta kontrole pār personu iekļūšanu koplietošanas telpās, attālināta elektroenerģijas uzskaite un patēriņa kontrole, attālināta apgaismošanas sistēmu kontrole un vadība, kolektīvās dzīvokļu apsardzes un ugunsdrošības sistēmas – tostarp akcentējot uzņēmuma piedāvātās ēku siltummezglu attālinātās vadības nozīmi ēku siltuma patēriņa samazināšanā.

Šim nolūkam ēku siltummezglus un apkures sistēmas tiek papildinātas ar attālināti nolasāmām mērierīcēm un siltummezglu regulēšanas automātikas iestatījumu attālinātas izmaiņas iespējām, kā arī regulēšanas iespēju daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā atkarībā no vairāku (piemēram četru) dzīvokļu iekštelpu references temperatūrām – atsakoties no ārgaisa temperatūras kā regulēšanas references temperatūras. Tika prezentēts arī inovatīvs uzņēmuma piedāvāts risinājums "Alpha" ēkas iekštelpu siltumenerģijas patēriņa individuālai uzskaitei viencauruļu apkures sistēmās. Risinājums izraisīja klātesošo jautājumus un diskusiju.

Diskusijā iesaistījās arī dzīvokļu kooperatīva "Pavadonis" iepriekšējais ilggadīgais vadītājs Valters Kagainis, kurš pastāstīja par kooperatīva 35 daudzdzīvokļu 119.sērijas ēku siltummezglu attālinātās vadības sistēmas FAONET ekspluatācijas pieredzi vairāku gadu garumā (REA interneta vietnes arhīvā ir atrodami semināra materiāli par to), kā arī informēja par kooperatīva nerenovēto ēku vidējo apkures siltumenerģijas patēriņu 123 kWh/m² līdz 130 kWh/m² salīdzinājumā ar 89 kWh/m² siltinātajā kooperatīva ēkā Mārcienas ielā.

Diskusijā izskanēja arī viedoklis, ka Latvijas klimatiskajos apstākļos nesiltinātās ēkās apkures izmaksu sadalītāju un citu dzīvokļu siltuma uzskaites metožu izmantošana var ēku malējo dzīvokļu īpašniekus rosināt uz ārsienu siltināšanu no iekšpuses, kas bieži vien beidzas ar pelējuma sēnes rašanos iekštelpās. Tāpēc dzīvokļu siltuma uzskaites vai maksas sadales metožu izmantošana mūsu apstākļos būtu ieteicama tikai klasiskā veidā no ārpuses siltinātās daudzdzīvokļu ēkās.

Šī diskusiju kluba semināra apmeklētāju skaits pārsniedza 50.

"2010./2011.gada apkures sezonas rezultāti renovētajās Rīgas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" (848 Kb)
Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūra

"Projekta Urb.Energy ietvaros veicamā daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku iekštelpu klimata monitoringa starprezultāti"
(1.16 Mb)
Vilis Krūmiņš, Benita Frēliha projekta Urb.Energy eksperti

"Individuālā siltumenerģijas patēriņa uzskaite – kā sasniegt labāko apkures sistēmas darbībā daudzdzīvokļu namā"
(1.14 Mb)
Pēteris Ūsiņš, SIA "Mesa Latvia"

"Inovatīvu tehnoloģiju ēku apkures mezglu regulēšanas risinājumi. Siltumenerģijas ekonomija" (1.10 Mb)
Reinis Točelovskis, SIA "MP Elektronika"

"Danfoss piedāvātie ēku viencauruļu apkures sistēmu renovācijas risinājumi" (1.22 Mb)
Raivis Sladzis, SIA "Danfoss"