REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Internetu - 69.7%
Laikrakstus un žurnālus - 2.5%
Arhitektūras un būvniecības nozaru izglītojošos materiālus - 5%
Radio un televīziju - 5%
Rokasgrāmatas un mācību materiālus - 10.9%
Skrejlapas un brošūras - 6.7%

Balsis kopā: 119
Balsošana ir beigusies on: 03 Dec 2018 - 00:00

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

24-08-2010 - REA diskusija par ēku balkonu un lodžiju renovēšanas tehniskajiem risinājumiem energoefektivitātes paaugstināšanas kontekstā

 

RPA "Rīgas enerģētikas aģentūra" Energoefektivitātes informācijas centrs turpina energoefektivitātes lietpratēju diskusiju ciklu. Piektdien, 2010.gada 20.augustā notika cikla kārtējā diskusija: "Ēku balkonu un lodžiju renovēšanas tehniskie risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanas kontekstā".

Balkoni ir raksturīgi pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados būvētajās daudzdzīvokļu ēkās un pagājušā gadsimta 70.gados būvētajās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Ēkās veiktās termogrāfijas attēlos ir redzams, ka logu pārsedzes kopā ar balkoniem veido termisko tiltu "ansambli" un palielina siltuma zudumus caur ēku ārsienām. Projekta Urb.Energy, kura partneris ir Rīgas dome, ietvaros iepazīstoties ar projekta partneru pieredzi ēku un to energoapgādes energoefektivitātes paaugstināšanā, tika izpētīts Vācijā jau realizēts paņēmiens attiecībā uz ēku balkonu energoefektivitātes paaugstināšanu un ēku kopskata uzlabošanu. Šis Latvijai netradicionālais risinājums termisko tiltu likvidēšanai ekspluatācijā esošajās ēkās ir balkonu nozāģēšana un jaunu balkonu konstrukciju izbūve ēkas ārpusē (Juris Golunovs, REA).

Vācijas – Latvijas sadarbības projekta ietvaros Jelgavā vienai daudzdzīvokļu mājai lodžiju nesošo konstrukciju bojājumu dēļ tika apsvērta iespēja demontēt esošās konstrukcijas ar jaunām, bet Vācijas būvfirmu piedāvājumi bija pārāk dārgi. Tādēļ tika izstrādāts projekts ,,Lodžiju paneļu ar korodējušām nesošām stiegrām pastiprināšana" vadoties no Vācijas priekšrakstiem ,,Betona konstrukciju atjaunošana un aizsardzības vadlīnijas". Darbu izpilde tika rūpīgi uzraudzīta un dokumentēta fotografējot ik katru segtā darba operāciju (Uldis Lazdiņš, SIA "Jelgavas nekustāmā īpašuma pārvalde").

Juglas apkaimes ēku pētījums projekta Urb.Energy ietvaros parādīja, ka lodžijas un balkoni dažu tipveida sēriju ēkās veido lielu daļu no kopējā ēkas termisko tiltu garuma un tie kompleksas renovācijas procesā ir noteikti siltināmi, lai varētu īstenot enerģijas patēriņa samazinājuma mērķus. Veicot vairāku ēku energoauditus Juglas apkaimē, ir izstrādāti uzlabojumi ēku energoefektivitātes aprēķinu programmai, kuri palīdz iedzīvotājiem izvērtēt katra dzīvokļa ārējās norobežojošās konstrukcijās veicamo uzlabojumu ietekmi uz ēkas energoefektivitāti kopumā (Vilis Krūmiņš, SIA Pilsētmāju pārvaldnieks). Daudzās ēkās balkonu turpmāka ekspluatācija ir tiešām bīstama to lielā nolietojuma dēļ (U. Lazdiņš, V. Krūmiņš, R.Ķikuste, SIA Juglas nami, Vija - kādas Maskavas ielas mājas vecākā, u.c.).

Balkonu nesošo konstrukciju bojājumu gadījumā atbalstāma būtu to demontāža un jaunu, vizuāli pievilcīgu (taisnstūra, trijstūra vai pusapaļas formas) metāla konstrukciju balkonu izbūve uz atsevišķiem pamatiem pēc Vācijas parauga, bet izgatavotājiem vajadzētu piedāvāt Latvijas apstākļiem reālu tāmi – daži desmiti metru profilētā metāla konstrukcija vienam balkonam nevar būt ģimenes auto cenā - kā tas izskatās uzlūkojot Vācijas firmu piedāvājumu cenas. Pie ēku ārsienām konstrukciju stiprināšanai ir iebūvējami tikai daži atloka stiprinājumi katrā stāvā (V.Krūmiņš).

Galvenais siltuma zudumu un mehānisko bojājumu rašanās iemesls balkonos ir mitruma iedarbība uz to konstrukcijām (Raimonds Ķeirāns, LATEA). Tādēļ liela nozīme balkonu ilgtspējības saglabāšanā ir pareizai lietus nokrišņu novadīšanai. Iespējamie balkonu sanācijas tehniskie risinājumi ir lietus ūdens savācējtekņu un alumīnija lāseņu iestrādei balkonos, kuru veikšanā pieredze jau ir uzkrāta (Gatis Puķīte, SIA Heydi Latvija).

Šobrīd liela problēma pat tādu ēku kompleksai renovācijai, kurām nav nepieciešamības veikt sarežģīto un relatīvi dārgo balkonu sanāciju, ir iedzīvotāju nevēlēšanās uzņemties jelkādas kredītītsaistības (Raimonds Ķeirāns). Rīgas enerģētikas aģentūra sagatavoja Rīgas dome jūlija mēnesī apstiprināja Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2010. -2020. gadam, kuru realizējot, cita starpā, Rīgā tiks izveidots iedzīvotājiem pieņemamāks ēku energoefektīvas renovēšanas finansēšanas mehānisms, ietverot tajā gan rotācijas fondu, gan pašvaldības energoservisa uzņēmuma izveidi, kas uzņemtos renovācijas darbu izpildes vadību, ieskaitot kredītriskus (Maija Rubīna, REA).

Šādas lietpratēju diskusijas par konkrētiem energoefektivitātes jautājumiem ir vajadzīgas un derīgas (Helēna Endriksone, LBS). Diskusijā piedalījās Latvijas energoefektivitātes asociācijas, Latvijas būvinženieru savienības, Latvijas vides investīciju fonda, kā arī vairāku namu apsaimniekošanas uzņēmumu un iedzīvotāju pārstāvji.

"Netradicionāli balkonu atjaunošanas tehniskie risinājumi" (1.73 Mb)
Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs

"Dzīvojamo ēku balkonu un lodžiju sanācijas pieredze Jelgavā" (4.07 Mb)
Uldis Lazdiņš, SIA "Jelgavas nekustāmā īpašuma pārvalde" tehniskais direktors

"Balkonu un lodžiju tehniskais raksturojums un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas Juglas apkaimes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās: projekta UrbEnergy māju energoefektīvas renovācijas koncepcijas secinājumi" (4 Mb)
Vilis Krūmiņš SIA "Rīgas pilsētmāju pārvaldnieks" projektu vadītājs