REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Internetu - 69.7%
Laikrakstus un žurnālus - 2.5%
Arhitektūras un būvniecības nozaru izglītojošos materiālus - 5%
Radio un televīziju - 5%
Rokasgrāmatas un mācību materiālus - 10.9%
Skrejlapas un brošūras - 6.7%

Balsis kopā: 119
Balsošana ir beigusies on: 03 Dec 2018 - 00:00

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

„Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plānošanai (STEP-UP)”
(PVS ID 3037)

(Strategies Towards Energy Performance and Urban Planning (STEP-UP))

 

 

Projekta apraksts:

Vispārējs mērķis: - projekta partnerpilsētas koriģēs savus Pilsētu mēru pakta ietvaros izstrādātos stratēģiskos Enerģētikas rīcības plānus, lai būtiski pārsniegtu Eiropas 2020 mērķus: palielinātu energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu un vēl vairāk samazinātu CO₂ emisijas. Projekta realizācija balstīsies uz partnerpilsētu pieredzes veidošanos integrētā enerģētikas plānošanā, uz kura bāzes tiks izstrādāts viegli integrējams modelis citu pilsētu apmācībai un šīs pieredzes pārņemšanai. Sagaidāms, ka plānošanas modeļa plaša ieviešana dos jaunu impulsu Eiropas jaunās enerģētikas politikas realizēšanā, tostarp uzlabojot pilsētu energoapgādes drošību, pilsētu atjaunošanu (reģenerāciju) un ekonomisko izaugsmi, veidojot pilsētas par lielisku vidi sadzīvei, darbam, mācībām un biznesam.

Specifiskie mērķi:

- Koriģēt Pilsētu mēru pakta ietvaros izstrādātos stratēģiskos Enerģētikas rīcības plānus, lai būtiski pārsniegtu Eiropas 2020 mērķus: palielinātu energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu un vēl vairāk samazinātu CO₂ emisijas;

- Nodrošināt integrētu pieeju gan enerģētikas attīstības plānošanai, gan integrētu projektu izstrādei un ieviešanai, ievērojot trīs svarīgus virzienus – inovatīvu tehnoloģiju un iekārtu piesaisti enerģētikas jomā, ekonomiskos aspektus, kā arī organizatoriskus pasākumus un sadarbības partneru iesaisti.Projekta ilgums – 11.2012 - 07.2015

Projekta interneta vietne: http://stepupsmartcities.eu

 

 

Projekta materiāli

 

Prezentācijas no STEP-UP projekta partneru tikšanās Rīgā (Novembris 2014) (28.4 Mb) (.zip)

STEP-UP projekta otrās darba paketes (WP2) ziņojumi (.zip) (9.03 Mb)

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.-2020.gadam (8.19 Mb)

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.-2020.gadam (EN) (18.4 Mb)

 

Rīgas prezentācija Briselē par jauno Rīcības plānu (Aprīlis 2014) (7.74 Mb)

Labākās prakses projekti viedai pilsētai (E-katalogs)

4 pilsētu apņemšanās vienlaikus ar enerģētikas pilnveidošanu, risināt arī jautājumus par ilgtspējīgu pilsētu attīstību (EN) (504 Kb)

 

 

STEP-UP informatīvais biļetens

 

Informatīvais biļetens Nr.1 (EN)

 

 

Projekta aktivitātes

 

22-07-2015 - Seminārā/diskusijā apspriedīs Rīcības plāna viedai pilsētai ieviešanas Progresa ziņojumu par 2014.gadu

14-07-2015 - Projekta STEP-UP pēdējais vebinārs par ilgtspējīgu enerģētikas un pilsētu attīstību

18-06-2015 - Dānijas pašvaldību speciālistu vizīte Rīgā

17-06-2015 - Drēzdenes studenti pēta Rīgas namu renovācijas iespējas

16-06-2015 - Pilntiesīgs patērētājs enerģijas tirgū

20-04-2015 - Tiešsaites seminārs par uzņēmējdarbības modeļu un Rīcības plāna aktivitāšu finansējumu

01-04-2015 - Energoefektivitātes viedo tehnisko risinājumu E-kataloga prezentācija seminārā Rīgā

30-03-2015 - Latvijas pašvaldību pārstāvjus viedokļu precizēšanai un pieredzes apmaiņai uzņem Salaspils

10-03-2015 - Atskats uz diskusiju par ēku energoefektivitātes paaugstināšanu

10-03-2015 - Starptautiskā projekta STEP-UP semināri par ilgtspējīgu enerģētikas un pilsētu attīstību

02-03-2015 - Uzmanību! Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas organizatorisko un tehniski - ekonomisko risinājumu ietekme uz renovācijas mērķu sasniegšanu

03-02-2015 - Par vēlmi būvēt jaunus lielus gaisa piesārņojuma avotus pilsētas piesārņotajās teritorijās

26-01-2015 - ES elektromobilitātes samits Latvijā

18-12-2014 - Starptautiska projekta dalībnieki iepazīstas ar dzīvojamo namu energoefektivitātes paaugstināšanu Rīgā

12-12-2014 - REA piedalās starptautiskās izstādes „Tech Industry 2014” paneļdiskusijā

07-11-2014 - Rīga sagaida savus sadarbības partnerus viedo pilsētu veidošanā

04-11-2014 - „Rīgas Enerģētikas dienas 2014” noslēdzas ar semināru par daudzdzīvokļu ēku renovāciju Rīgā

22-10-2014 - Seminārs par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas gaitu Rīgā 2014.gadā

14-10-2014 - Seminārā – viedas tehnoloģijas un risinājumi

07-10-2014 - Atskats par atvērto durvju dienu informatīvo pasākumu Lielvārdes ielā 115

29-09-2014 - Atvērto durvju dienas informatīvais pasākums pie renovētas ēkas Lielvārdes ielā 115

19-09-2014 - Oktobris – Rīgas enerģētikas dienu laiks

08-09-2014 - Atskats uz REA diskusiju par Energopatēriņa vadības sistēmu ieviešanu pašvaldības ēkās

15-08-2014 - REA diskusiju seminārs par energopatēriņa vadības sistēmas ieviešanu pašvaldības ēkās

13-08-2014 - Atskats uz REA diskusiju semināru par siltumsūkņu izmantošanu ēku energoapgādē

01-08-2014 - REA diskusiju seminārs par siltumsūkņu izmantošanu ēku energoapgādē

23-05-2014 - REA diskusija par ēku renovācijas ekonomisko izdevīgumu būvnormatīva LBN-002-01 jauno prasību kontekstā

19-05-2014 - Pirmais mācību seminārs – diskusija Latvijā par Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna izstrādi pašvaldībās notiek Rīgā

09-05-2014 - Atskats uz informatīvo izbraukuma pasākumu par centralizētās siltumapgādes tehniskajiem risinājumiem

22-04-2014 - Mācību seminārs-diskusija Latvijas pašvaldībām par ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai izstrādi

14-04-2014 - Rīgas viesiem interesē ēku energoefektivitātes tēma

12-03-2014 - Uzmanību! Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam noslēdzošā sabiedriskā apspriešana

25-02-2014 - Rīga pretendē uz viedās pilsētas statusu

10-02-2014 - Trešā Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam sabiedriskā apspriešana

07-02-2014 - Atskats uz informatīvo izbraukuma pasākumu par siltuma atguvi no kanalizācijas notekūdeņiem

22-01-2014 - Baltijas jūras valstis veido Viedo Baltijas pilsētu Forumu

10-01-2014 - Uzmanību! REA diskusija par ēku energoauditiem

08-01-2014 - Otrā Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam sabiedriskā apspriešana

18-12-2013 - Iepazīstina ar jauno ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”

12-12-2013 - Tallinas enerģētikas aģentūra atklāj jaunās biroja telpas

02-12-2013 - Eiropas viedo pilsētu un pašvaldību iniciatīva klimata, enerģijas un sociālo jautājumu risināšanai

30-10-2013 - Atskats uz energoefektivitātes lietpratēju diskusiju par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas gaitu Rīgā 2013.gadā

22-10-2013 - Uzmanību! Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas gaita Rīgā 2013.gadā

21-10-2013 - Jaunā Rīcības plāna (SEAP) viedai pilsētai izstrādes pirmā sabiedriskā apspriešana

04-10-2013 - Rīga izstrādā jaunu Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu viedai pilsētai 2014.-2020.gadam

03-10-2013 - Šogad semināra galvenā tēma – inovatīvi risinājumi enerģētikā un transportā

12-09-2013 - Klāt kārtējās Rīgas enerģētikas dienas

01-07-2013 - Rīgas enerģētikas aģentūra izlaiž Rīgā ieviesto labākās prakses projektu e-katalogu

14-06-2013 - Viedo tīklu (Smart Grids) un Viedo pilsētu (Smart Cieties) aktīvisti tiekas Zalcburgā

12-06-2013 - Rīgas enerģētikas aģentūra organizē otro informācijas un komunikāciju tehnoloģiju semināru

21-05-2013 - Atskats uz informatīvo pasākumu par finanšu instrumenta NER300 iespējām ģeotermālās enerģijas un citu AER projektu finansēšanai

10-05-2013 - Informatīvs pasākums par finanšu instrumenta NER300 iespējām ģeotermālās enerģijas un citu AER projektu finansēšanai (informācija angliski)

08-05-2013 - Starptautiskā projekta STEP-UP partneri tiekas Ģentē un Briselē

25-03-2013 - Dienaskārtībā - inovatīvas ūdeņraža tehnoloģijas

28-02-2013 - Atskats uz diskusiju par zema enerģijas patēriņa ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehniku

22-02-2013 - Diskusija „Zema enerģijas patēriņa ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”

22-02-2013 - Liela speciālistu interese par energoefektivitātes jautājumiem veltītu semināru

21-02-2013 - Pirmoreiz Latvijā – sabiedrībai pieejama starptautiskā konference par inovatīvām ūdeņraža tehnoloģijām

20-11-2012 - Rīga sāk jaunu interesantu starptautisko projektu no viedo pilsētu (Smart Cities) projektu sērijas