REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

10-08-2017 - Pētījums par risinājumiem pakāpeniskai pārejai uz 4. paaudzes CSA sistēmu

 

2017.gada 3.augustā Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē promocijas darbu “Daudzperspektīvu analīze pārejai uz ceturtās paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmu” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai sekmīgi aizstāvēja Jeļena Ziemele.

Promocijas darba mērķis ir izveidot labi strukturētu metodoloģiju, kas ļauj analizēt vairākus centralizētās siltumapgādes attīstības risinājumus. Attīstītā metodoloģija iekļauj modeļus, kas balstīti uz apdomības un vienkāršības principiem, kur sarežģītāku modeļu izmantošanai jābūt pamatotai ar konkrētiem modeļa mērķiem. Ar izveidotas metodoloģijas palīdzību iespējams analizēt pāreju no esošās siltumapgādes sistēmas uz 4. paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmu. Izstrādātā metodoloģija ļauj izveidot un salīdzināt vairākus potenciālos centralizētās siltumapgādes attīstības scenārijus.

Darbā izveidota vairāku centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības perspektīvu analīzes metodika, kura apvieno empīriskos pētījumus, sistēmdinamikas modelēšanu, multi-kritēriju un ekonomisko analīzi. Modelī iekļautie politikas atbalsta instrumenti ļauj analizēt centralizētās siltumapgādes sistēmas 4.paaudzes ieviešanas dinamiku. Izstrādātajam modelim ir būtisks praktisks potenciāls kļūt par nozīmīgu palīgu politikas veidotājiem, lai novērtētu politikas instrumentus un veiktu stratēģiskas darbības 4. paaudzes CSA ieviešanai.

Vairāk par 4. paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmu skatīt Dr.sc.ing. Maijas Rubīnas rakstā "Centralizētai siltumapgādei ir nākotne! " REA vēstnesī Nr.32.

 

 

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt