REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

07-07-2017 - Atskats uz semināru par dzīvojamo ēku atjaunošanu no arhitektu skatu punkta

 

2017.gada 25.maijā Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultātē notika seminārs “Dzīvojamo ēku atjaunošana: vai komplekss redzējums?”, kura mērķauditorija bija arhitekti, pilsētu un attīstības plānotāji un pārvaldītāji.  Seminārs bija veltīts dzīvojamo ēku energoefektīvas atjaunošanas arhitektūrai, tās ietekmei uz pilsētvidi un iespējām uzlabot procesu. Seminārā piedalījās arhitekti, Kuldīgas, Valmieras, Ventspils un Rīgas pašvaldību pārstāvji, tostarp, no Rīgas p/a Rīgas enerģētikas aģentūra (REA).

Sandra Treija no RTU iepazīstināja klātesošos ar Madrides reģenerācijas programmu MAD_RE, kur viens no svarīgākajiem nosacījumiem ēku atjaunošanā (līdz ar energoefektivitātes paaugstināšanu) ir vides pieejamības uzlabošana . Prezentācijās par dzīvojamo ēku atjaunošanas pieredzi un problēmām Latvijas pilsētās bija plašs atjaunoto ēku fotoattēlu un pilsētu kvartālu karšu klāsts, tādējādi ļaujot saskatīt pilsētām kopīgo un atšķirīgo. Vizuāli pilnīgi jaunu veidolu ir ieguvuši vairāki Ventspils ēku kvartāli, kuros ir renovētas pilnīgi visas ēkas un ēku fasāžu krāsojums ir mērķtiecīgi saskaņots. Kā izrādījās, tad pilsētā savulaik aizkavējusies dzīvokļu privatizācija, ir ļāvusi pašvaldībai uzņemties iniciatīvu sev piederošo dzīvokļu māju atjaunošanā, tādējādi, kompleksi organizējot visu ēku renovāciju vairākos kvartālos.

Lielu interesi semināra apmeklētājos izraisīja arī  Mg. Arch. Līvas  Garkājes un Arhit. Arūra Catūrova prezentācijā “Dzīvokļu ēku siltināšana Rīgā– paveiktais un diskutējamais” ietvertie apjomīgā pētījuma rezultāti, secinājumi, kā arī rekomendācijas, kuras šeit nocitēsim:
REKOMENDĀCIJAS
1. Papildināt Rīgas Enerģētikas aģentūras mājas lapu ar objektu arhitektūras informācijas platformu.
2. Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai veikt potenciāli vērtīgo ēku apzināšanu un aizsardzības statusa noteikšanu tām.
3. Rīgas Domes izpilddirekcijām izstrādāt dzīvojamo ēku kompleksu attīstības koncepcijas.
4. MK noteikumos “Ēku būvnoteikumi” prasību vienkāršotās fasādes atjaunošanas projektu dokumentācijā konkrētās ēkas kvartāla fotofiksāciju, analīzi un jaunā risinājuma vizualizāciju apkārtējās apbūves kontekstā.
5. MK noteikumos “Ēku būvnoteikumi” prasību norādīt fasādi skarošās inženierkomunikācijas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projektēšanas dokumentācijā.
6. Rīgas Domes Īpašuma departamentam ieteicams iekļaut pilsētas graustu sarakstā ēkas ar haotiski aizstiklotām lodžijām.

Semināra darba kārtība

Prezentācijas (.zip) (53.3 Mb)

 

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt