REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

20-02-2017 - Noslēdzas Latvijas Ēku renovācijas stratēģijas pilnveidošanai veltīts projekts

 

2017.gada 17.februārī Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika projekta BUILD UPON noslēguma konference “Sabiedrības līdzdalība un iesaistīšanās – veiksmīgas Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas pamats”, kuras laikā tika apstiprināta ES zinātniski pētnieciskās programmas ”Apvārsnis-2020’’ projekta BUILD UPON ietvaros izstrādātā Deklarācija par Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas 2014. – 2020.gadam pilnveidošanu.

Konferencē “Sabiedrības līdzdalība un iesaistīšanās – veiksmīgas Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas pamats”piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieku. To rīkoja Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP) kā sesto un noslēdzošo projekta BUILD UPON pasākumu Latvijā, kas vērsts uz dziļās renovācijas un energoefektivitātes veicināšanu. Konferencesievadā klātesošos uzrunāja Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis, uzsverot nevalstisko organizāciju lomu dialoga veicināšanā ar valsts pārvaldes institūcijām, kā arī LIBP ieguldījumu energoefektivitātes un ēku renovācijas veicināšanā. Džineta Dimante, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes asociētā profesore, Baltijas Universitātes Programmas nacionālā centra direktoresniedza prezentāciju par resursu efektivitātes nodrošināšanu – aprites ekonomikas pieeju ēku būvniecībā un renovācijā. Par ēku renovācijai un energoefektivitātei aktuāliem jautājumiem runāja Valsts Būvniecības kontroles biroja direktors Pēteris Druķis, RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāns, Kultūras ministrijas eksperts Jānis Dripe, SIA “RenEsco” direktors Dzintars Jaunzems, Liepājas domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes valdes priekšsēdētājs Gints Miķelsons un eksperte Maija Križmane.

Projekta BUILD UPON ietvaros izstrādātās rekomendācijas un Deklarācija vērsta uz to, lai, uzlabojot ēku stāvokli, energoefektivitāti un ilgtspējību, celtu sabiedrības pašapziņu un dzīves līmeni. Proti, mūsu bērni mācītos skolās ar labu gaisa kvalitāti, mūsu iedzīvotājiem būtu mazāki rēķini par apkuri, uzlabotos iekštelpu vides kvalitāte, kas neapšaubāmi ietekmē ikviena veselību. Tādējādi, mēs patērētu mazāk fosilos energoresursus gan stiprinot Latvijas energo-neatkarību, gan samazinot ietekmi uz vidi. Īpaši svarīgi šie aspekti ir tieši šobrīd, kad Latvija tikko ratificējusi Parīzes nolīgumu, kas ir nozīmīgs solis Apvienoto Nāciju Organizācijas  ietvaros, visām valstīm uzņemoties atbildību par klimata pārmaiņu samazināšanu.

Deklarācijai pievienojušies un to atbalstījuši 60 konferences dalībnieki – ar būvniecību saistītu nozaru eksperti, pašvaldību pārstāvji, finanšu institūciju pārstāvji, augstskolu pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī citi, kas elektroniski atbalstījuši deklarācijā izvirzītās rekomendācijas. Līdzīgi kā LIBP rekomendācijas savu nacionālo stratēģiju uzlabošanai sagatavojuši arī citi projekta BUILD UPON partneri no Bulgārijas, Horvātijas, Čehijas, Somijas, Īrijas, Itālijas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas, Zviedrijas un Turcijas. Tās tiek apkopotas un būs pieejamas projekta mājas lapā: www.buildupon.eu, kā arī tiks iesniegtas Eiropas Komisijai.

Kopš projekta BUILD UPON uzsākšanas 2015. gada martā pagājuši jau 2 gadi. Šajā laika posmā ir notikušas divas BUILD UPON darba grupas sanāksmes, kā arī sešiforumi par dažādām ar renovācijas aktualitātēm saistītām tēmām. Pavisam šajos pasākumos un publiskajās konsultācijās piedalījušies vairāk nekā 300 dalībnieki. Katrā no šiem pasākumiem esam diskutējuši par aktuālām tēmām saistībā ar Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas (2014.-2020.g.) pilnveidošanu, kā arī aicinājuši dalībniekus un ekspertus izteikt savu viedokli par rekomendācijām stratēģijas pilnveidošanai, un veikuši aptaujas. Šis darbs ir noslēdzies 43 rekomendāciju izstrādāšanu, kuras apkopotas 10 tematiskajās sadaļās un iestrādātas vienotā Deklarācijā Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas pilnveidošanai.

Deklarācija un apkopotās rekomendācijas iesniegtas par Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas jaunās versijas sagatavošanu atbildīgajai Ekonomikas ministrijai. Darbs pie jaunās Latvijas stratēģijas versijas jau ir uzsākts un tā jāiesniedz Eiropas Komisijai līdz šā gada aprīļa beigām. Izstrādāto deklarāciju skatīt šeit. Konferences foto un prezentācijas skatīt šeit.

 

Informācijas avots: ibp.lv

 

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt