REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

31-01-2017 - Ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu uzsāk energoauditus 80 daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās

 

Astoņi neatkarīgie eksperti ēku energoefektivitātes jomā ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu uzsāk šogad pirmos energoauditus 80 daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās. Ir noslēdzies iepirkums  Nr.RD REA 2016/2 projekta „Mājokļu energoauditi 2016” (PVS ID 3599) ietvaros līgumiem par energoauditu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Rīgā. Par katru dzīvojamo māju ir noslēgts atsevišķs līgums, kur Līgumslēdzējpuses ir – pasūtītājs (Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra”), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilnvarotā persona un izvēlētais pretendents.

2013.gada 24.septembrī apstiprināti Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.47 „Par  kārtību, kādā Rīgas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā”, kas paredz atbalstu energoauditu veikšanai un energosertifikātu sagatavošanai (organizē REA) ar pašvaldības līdzfinansējumu 80% apmērā no energoaudita izmaksām.

Veicot ēku energoauditus neatkarīgie eksperti ēku energoefektivitātes jomā katrai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai izstrādā energoaudita atskaites, kas pēc formas un satura atbilst prasībām iesniegšanai Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmas ietvaros valsts finanšu institūcijai ALTUM.

Energoaudita atskaite satur ēkas energosertifikātu, pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā, kā arī pārskatu par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām, kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā. Apkures sezonas laikā izstrādātajiem energoauditu pārskatiem tiek pievienotas arī ēku ārējo norobežojošo konstrukciju termogrāfijas.

 

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt