REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

28-02-2017 - Alternatīvs finanšu instruments ēku atjaunošanai Latvijā uzsāk darbību

2017.gada 24.februārī pie renovētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgā, Mastu ielā 8 k-1 sabiedriskais fonds LABEEF un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) svinīgi parakstīja līgumu par investīciju piesaisti pirmajiem ēku atjaunošanas projektiem Latvijā, kas tiks realizēti saskaņā ar jauno konceptu. Pasākumā piedalījās arī  pārstāvji no uzņēmumiem un institūcijām (tostarp no Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra”), kas pirms gada parakstīja savstarpējās sadarbības memorandu par padomju laikā celto ēku atjaunošanas programmas paplašināšanu.

Lasīt tālāk...

 

28-02-2017 - Elektroenerģijas, dabas gāzes, siltuma un atjaunojamās enerģijas aktualitātes vērtē eksperti

2017.gada 23.februārī Rīgā notika enerģētikas nozares forums “Ceļā uz ilgtspējīgu energoapgādi Latvijā”, ko organizēja izdevniecība Dienas bizness sadarbībā ar sadarbības partneriem. Foruma mērķis bija analizēt elektroenerģijas, dabas gāzes,  siltuma un atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju un resursu tirgus tendences un iespējas, kā arī iepazīstinātu ar sagaidāmajām  izmaiņām enerģijas industrijas likumdošanā, veicinātu  dialogu starp uzņēmējdarbības vidi un likumdevēju. Pasākumu vadīja laikraksta “Dienas Bizness” galvenā redaktore Līva Melbārzde. Foruma  diskusiju paneļos savus jautājumus uzdeva arī daudzi nozares uzņēmumu un institūciju pārstāvji, tostarp, no Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūras”.

Lasīt tālāk...

 

20-02-2017 - Noslēdzas Latvijas Ēku renovācijas stratēģijas pilnveidošanai veltīts projekts

2017.gada 17.februārī Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika projekta BUILD UPON noslēguma konference “Sabiedrības līdzdalība un iesaistīšanās – veiksmīgas Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas pamats”, kuras laikā tika apstiprināta ES zinātniski pētnieciskās programmas ”Apvārsnis-2020’’ projekta BUILD UPON ietvaros izstrādātā Deklarācija par Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas 2014. – 2020.gadam pilnveidošanu.

Lasīt tālāk...

 

17-02-2017 - Uzsāk jaunas biokurināmā katlumājas būvniecību Rencēnu ielā Rīgā

2017.gada 8.februārī kopuzņēmuma "Rīgas BioEnerģija" dibinātāji un īpašnieki - AS "Rīgas siltums" un SIA "Enerģijas risinājumi" - kopā ar būvniekiem svinīgā pasākumā iemūrēja kapsulu biokurināmā katlumājas pamatos Rencēnu ielā, uzsākot būvniecību, kuru noslēgt plānots 2017.gada novembra beigās, kad arī katlumāja tiks nodota ekspluatācijā. Plānotā siltuma jauda ir 48 megavati (MW). Tās kopējās izmaksas sastāda 16,5 milj. eiro, no kuriem 70% finansējums saņemts no bankas.

Lasīt tālāk...

 

02-02-2017 - Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var saņemt plašāks loks siltināto māju

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var saņemt plašāks loks siltināto māju. Tas kļuvis zināms no 01.02.2017. publicētajiem  Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.230, Rīgā 2016.gada 29.novembrī (prot. Nr.84, 84.§) “Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā", kas izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo un ceturto daļu. Skatīt:  https://www.vestnesis.lv/op/2017/25.7.

Lasīt tālāk...

 

01-02-2017 - Diskusija par aktualitātēm energoefektivitātes regulējumā Eiropas Savienībā

2017.gada 27.janvārī Rīgā notika ekspertu diskusija “Energoefektivitāte: top jauni Eiropas Savienības likumi” par aktualitātēm, kas saistītas ar pēdējo desmit gadu laikā nozīmīgāko likumdošanas kopumu, kas saistīts ar virzību uz Eiropas enerģētikas tirgu. Tā dēvētā “Ziemas pakotne”  (skatīt relīzi REA interneta vietnē http://www.rea.riga.lv/jaunumi/aktualitasu-arhivs?id=1051) būs nākamo 2-3 gadu lielākais un, iespējams, pats sarežģītākais dokumentu kopums, kurš tiks apspriests un virzīts Eiropas institūcijās.

Lasīt tālāk...

 

31-01-2017 - Ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu uzsāk energoauditus 80 daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās

Astoņi neatkarīgie eksperti ēku energoefektivitātes jomā ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu uzsāk šogad pirmos energoauditus 80 daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās. Ir noslēdzies iepirkums  Nr.RD REA 2016/2 projekta „Mājokļu energoauditi 2016” (PVS ID 3599) ietvaros līgumiem par energoauditu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Rīgā. Par katru dzīvojamo māju ir noslēgts atsevišķs līgums, kur Līgumslēdzējpuses ir – pasūtītājs (Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra”), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilnvarotā persona un izvēlētais pretendents.

Lasīt tālāk...

 

30-01-2017 - Seminārā veicina energoefektivitātes līgumu izmantošanu ēku renovācijā

2017.gada 11.janvārī notika seminārs “Atbildes uz vēl neatbildētajiem jautājumiem Energoefektivitātes jeb ESKO tipa līgumu izmantošanā”, ko projekta Eiropas Savienības (ES) projekts „Kapacitātes stiprināšana Energoefektivitātes līgumu (EEL) izmantošanā Eiropas valstu pārejas tirgos” („Capacity Building on Energy Performance Contracting in European Markets in Transition”), saīsinājumā EnPC-INTRANS, Ozolniekos rīkoja biedrība „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” (turpmāk – ZREA). Seminārā dalībnieku vidū bija ēku renovācijā iesaistīto nozaru  eksperti, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju, finanšu institūciju un pašvaldību pārstāvji, tostarp, no Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūras” (REA).

Lasīt tālāk...

 

23-01-2017 - Sveicam jauno inženierzinātņu doktoru

Trešdien, 2017.gada 18.janvārī Rīgas Tehniskās universitātes Promociju padomē savu disertāciju inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēja  Aleksandrs Zajacs, kura darbs “Centralizēto siltumapgādes sistēmu attīstības scenāriju novērtējums” izstrādāts RTU Būvniecības fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūtā.

Lasīt tālāk...

 

17-01-2017 - Interaktīvs seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju 2050.gadam

2017.gada 10.janvārī Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas konferenču centrā notika interaktīvs seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju 2050.gadam, ko rīkoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Seminārā dalību ņēma un savus priekšlikumus Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijas 2050.gadam ceļa kartei izteica daudzu tautsaimniecības sektoru, sabiedrisko organizāciju, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji, tostarp, no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA).

Lasīt tālāk...

 

16-01-2017 - Zemākais centralizētās siltumapgādes tarifs Latvijā janvārī ir Rīgā

Šogad janvārī zemākais centralizētās siltumapgādes tarifs Latvijā ir Rīgā (42,54 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)), kur minēto pakalpojumu nodrošina AS "Rīgas siltums".

Lasīt tālāk...

 

04-01-2017 - Seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

2017.gada 10.janvārī Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas konferenču centrā notiks seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju. Seminārā VARAM un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāvji klātesošos informēs par klimata pārmaiņām Latvijā un pasaulē, oglekļa mazietilpīgu attīstību un Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju. Savu dalību pasākumā jau ir apstiprinājusi Rīgas p/a ''Rīgas enerģētikas agentūra'', kas dalīsies pieredzē par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas risinājumiem Rīgas pilsētā.

Lasīt tālāk...