REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

25-08-2016 - Starptautiskā projekta GreenS pirmais starptautiskais vebinārs par zaļo publisko iepirkumu

Rīgas Plānošanas Reģions un Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”, kas Latvijā ievieš starptautisko projektu “Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām pārmaiņām” (GreenS), aicina visus interesentus 2016.gada 14.septembrī tiešsaistē skatīt GreenS projekta pirmo starptautisko vebināru, kas būs veltīts zaļā publiskā iepirkuma ieviešanas veicināšanai.

Lasīt tālāk...

 

22-08-2016 - Rīgas izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbi tuvojas noslēgumam

Šovasar Rīgas dome dažādus remontdarbus veic vairāk nekā 80 izglītības iestādēs. Apmēram ceturtajā daļā no šovasar remontējamām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkām noris apjomīgi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi - ēku norobežojošo konstrukciju siltināšanas darbi. Lai gan pārsvarā visus objektus paredzēts pabeigt līdz 1.septembrim, dažās vietās remontdarbi turpināsies arī pēc mācību sākšanās.

Lasīt tālāk...

 

04-08-2016 - Notiks konference par būvniecību, arhitektūru un pilsētvidi

2016.gada 25.augustā notiks konference „Būvniecība. Arhitektūra. Pilsētvide 2016” ko organizē konferenču organizētājs „BIG event”. Konferences mērķis ir būvniecības nozarē iesaistīto pārstāvju darba platformas nodrošināšana ar mērķi diskutēt par nozares aktualitātēm. Konferencē piedalīsies vairāk nekā 20 lektoru. Paredzētas ir arī atklātas ekspertu diskusijas.

Lasīt tālāk...

 

28-07-2016 - Piedāvā izmantot apmācību materiālus par Energoefektivitātes Līgumiem (EPC)

"Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra" (ZREA) kopā ar partneriem Eiropas Savienības Pētniecības un Inovāciju programmas Horizon 2020 līdzfinansēta projekta „Kapacitātes stiprināšana attiecībā uz Energoefektivitātes līgumiem Eiropas valstu pārejas tirgos" (EnPC-INTRANS) ir izstrādājuši mācību materiālus un instrumentus, lai piemērotu Energoefektivitātes Līgumus (Energy Performance Contracting - EPC) publiskajās ēkās Latvijā, ietverot rokasgrāmatas par EPC. Šie materiāli satur plašu EPC pielietojuma skaidrojumu, labo prakšu piemērus, izmantojamos biznesa modeļus, EPC projektu piemērus, informāciju par finansēšanu, riska novērtējumu, juridisko pamatojumu, kā arī ietaupījumu mērīšanu un pārbaudi.

Lasīt tālāk...

 

27-07-2016 - Apstiprina uzņēmumu energoauditu veikšanas kārtību

Šā gada 26.jūlija sēdē Ministru kabinets apstiprināja uzņēmumu energoaudita noteikumus, kuru mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un rentablu uzņēmumu energoauditu veikšanu neatkarīgi no to lieluma un darbības veida. Apstiprinātie noteikumi paredz kārtību, kādā veicams uzņēmumu energoaudits, uzņēmumu energoauditoram (juridiskajai personai) izvirzāmās kompetences prasības un kompetences apliecināšanas kārtību, kā arī to  uzraudzības kārtību un tā atbildību.

Lasīt tālāk...

 

18-07-2016 - Forums „zaļo” inovāciju veicināšanai un atbalstam

2016.gada 15.jūnijā LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika Baltijas „zaļo” inovāciju forums, kurā tika diskutēts par “zaļā” biznesa attīstību un iespējām, pieejamo publisko finansējumu vidējiem un mazajiem uzņēmumiem, kā arī tika prezentēti jau īstenotie zinātnes un uzņēmēju sadarbības veiksmes stāsti Baltijas valstīs un Norvēģijā zaļo tehnoloģiju jomā, tostarp, alternatīvo degvielu radīšana, energoefektivitātes paaugstināšana, bezoglekļa enerģija un enerģijas uzkrāšana, “zaļās” ēkas, “zaļā” IKT un viedpalīgi, ilgtspējīgs transports, videi draudzīgs publiskais iepirkums, inovatīvi materiāli, gaisa, ūdens un atkritumu tehnoloģijas un citi.

Lasīt tālāk...

 

12-07-2016 - AS ”Rīgas siltums” organizē ceturto gadskārtējo zinātnisko konferenci

2016.gada 1.jūlijā AS ”Rīgas siltums” telpās notika jau ceturtā gadskārtējā zinātniski praktiskā konference ar kopējo tematiku šogad  „Energoefektīvi risinājumi centralizētai siltumapgādei”.Konferences prezentācijās tradicionāli bija iesaistīti gan nozares vadošie speciālisti, gan savus pirmos darbus specialitātē prezentēja arī atsevišķi RTU studiju beidzēji. Šogad no kopējā prezentāciju klāsta īpašu uzmanību saistīja trīs prezentācijas kas bija vērstas uz siltumapgādes inovatīvu attīstību turpmākajos gados.

Lasīt tālāk...

 

11-07-2016 - Ekspertu forums par nākotnes pilsētvidi, resursiem, ekonomikas un pasaules attīstību

2016.gada 23.maijā Rīgā notika unikāls un visaptverošs forums par nākotnes pilsētvidi, resursiem, perspektīvākajiem tirgiem un pasaules attīstību. Konferenču organizatora „BIG event” sarīkotais vienas dienas forums “LMT SMART FUTURE”  aptvēra tādas tēmas kā ārvalstu ekspertu prezentētie pasaules izaicinājumi un attīstības tendences, Latvijas viedokļu līderu prognozes, prezentācijas un diskusijas par novitātēm tehnoloģijās un to ietekmi uz pilsētvides, enerģētikas, infrastruktūras attīstību jau pavisam tuvā nākotnē. Foruma darbā  dalību ņēma plaša spektra informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanas, energoapgādes, transporta, loģistikas, projektēšanas un citu uzņēmumu pārstāvji, kā arī nevalstisko organizāciju, valsts un  pašvaldību iestāžu pārstāvji, tostarp, no Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra”,  kura starptautiska projekta ietvaros nesen izstrādāja “Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu viedai pilsētai 2014. – 2020.gadam”.

Lasīt tālāk...

 

07-07-2016 - Rīgas enerģētikas aģentūras izdevums "REA vēstnesis" Nr.30

Rīgas enerģētikas aģentūra ir izlaidusi elektronisko izdevumu "REA vēstnesis" Nr.30. Šajā izdevumā ir aplūkotas sekojošas tēmas:

• REA aktualitātes;
• Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunošanas iespējas;
• Šķēršļi daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai;
• Siltumenerģijas patēriņa izvērtējums: no pašvaldības ēkām līdz siltumapgādes uzņēmumiem.


Aplūkot to var Rīgas enerģētikas aģentūras mājas lapas Energoefektivitāte apakšsadaļā REA vēstnesis.

 

28-06-2016 - Zaļā publiskā iepirkuma veicināšana starptautiska projekta ietvaros

Šodien 2016.gada 28.jūnijā Rīgas domes telpās sākās ES programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) finansēta projekta „Zaļā iepirkuma atbalsts ilgtspējīgai un inovatīvai attīstībai (GreenS) - turpmāk tekstā Projekta - 14 partneru no astoņām valstīm divu dienu darba sanāksme, kurā piedalījās arī Eiropas Komisijas pārstāve Cécile KREBEL. Latviju Projektā pārstāv divi partneri  – Rīgas plānošanas reģions, kura vadībā ir izveidota ekspertu grupa, kas sniegs atbalstu un tehnisku palīdzību valsts un pašvaldību iestādēm ZPI pielietošanā un Rīgas dome, kuru pārstāv Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA), kuras pamatdarbības mērķi ir pakārtoti energoefektivitātes  paaugstināšanai SEG emisiju samazināšanai un iedzīvotāju informēšanai pašvaldības teritorijā.

Lasīt tālāk...

 

22-06-2016 - Apbalvo Latvijā energoefektīvāko ēku konkursa laureātus

2016.gada 16.jūnijā noslēdzās šī gada martā izsludinātais konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016”, svinīgā pasākumā paziņojot konkursa žūrijas lēmumu par tā laureātiem – 1.vietas ieguvējiem atsevišķajās nominācijās. Divās kategorijās pirmās vietas ieguva Rīgā realizētie projekti.

Lasīt tālāk...

 

14-06-2016 - Siltumapgādes optimizācijas īstenotie risinājumi pašvaldībās

Pēc Jelgavas un Bauskas pilsētu centralizētās siltumapgādes (CSA) uzņēmumu uzaicinājumiem Rīgas p/a Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) piedalījās divos izbraukuma pasākumos – 28.maijā Jelgavā un nupat 10.jūnijā Bauskā - kas norisinājās šo pilsētu CSA sistēmu atjaunotajos siltuma avotos.

Lasīt tālāk...